SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Dış Ticaret Ve Kambiyo (YL) (Tezsiz) (Uzaktan Öğretim)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
İKDTKU501 Kambiyo İşlemleri I 3+0+0 Seçmeli 6
İKDTKU503 DIŞ TİCARET TEORİLERİ VE POLİTİKALARI 3+0+0 Seçmeli 6
İKDTKU505 DIŞ TİCARETLE İLGİLİ İKTİSADİ KURULUŞLAR 3+0+0 Seçmeli 6
İKDTKU507 EKONOMİK ENTEGRASYON TEORİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İKDTKU509 KÜRESEL FİNANS VE KRİZLER 3+0+0 Seçmeli 6
İKDTKU511 Küresel leşme ve Sermaye Hareketleri 3+0+0 Seçmeli 6
İKDTKU513 DÜNYA TİCARET TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
İKDTKU515 DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK 3+0+0 Seçmeli 6
İKDTKU517 GENEL EKONOMİ 3+0+0 Seçmeli 6
YLPRJ1 YÜKSEK LİSANS PROJE (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 60
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
İKDTKU504 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+0+0 Zorunlu 6
İKDTKU502 ULUSLAR ARASI PARA SİSTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İKDTKU506 KAMBİYO İŞLEMLERİ II 3+0+0 Seçmeli 6
İKDTKU508 AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İKDTKU510 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 3+0+0 Seçmeli 6
İKDTKU512 Makro Ekonomik Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
İKDTKU514 DIŞ TİCARET VE İKTİSADİ KALKINMA 3+0+0 Seçmeli 6
İKDTKU516 TİCARET HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 6
İKDTKU518 KÜRESEL EKONOMİ VE KÜRESEL TİCARET-GLOBAL ECONOMİ AND GLOBAL TRADE 3+0+0 Seçmeli 6
YLPRJ2 YÜKSEK LİSANS PROJE (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 60
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLPRJ3 YÜKSEK LİSANS PROJESİ (YAZ) 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 6