İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / Uluslararası İlişkiler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EF105 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 1+2+0 Zorunlu 1
OZ101 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
OZ121 İNGİLİZCE I 2+0+0 Zorunlu 2
Uİ101 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 6
Uİ103 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I 2+0+0 Zorunlu 4
Uİ105 YÖNETİM BİLİMİ 2+0+0 Zorunlu 4
Uİ107 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0+0 Zorunlu 4
Uİ109 İKTİSADA GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 3
Uİ111 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 3
OZ141 BEDEN EĞİTİMİ -I- 2+0+0 Seçmeli 1
OZ143 MÜZİK -I- 2+0+0 Seçmeli 1
OZ145 RESİM -I- 2+0+0 Seçmeli 1
OZ147 TİYATROYA GİRİŞ -I- 2+0+0 Seçmeli 1
OZ149 HALK BİLİMİ VE HALK OYUNLARI -I- 2+0+0 Seçmeli 1
Toplam AKTS 34
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EF102 ENFORMATİK VE BİLGİSAYAR PROGRAMLARI 2+2+0 Zorunlu 4
OZ102 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
OZ122 İNGİLİZCE II 2+0+0 Zorunlu 2
Uİ102 SİYASİ TARİH 3+0+0 Zorunlu 6
Uİ104 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II 2+0+0 Zorunlu 4
Uİ106 TOPLUMBİLİM 2+0+0 Zorunlu 2
Uİ108 ANAYASA HUKUKU 3+0+0 Zorunlu 4
Uİ110 TÜRKİYE'NİN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
Uİ112 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 2+0+0 Zorunlu 2
OZ142 BEDEN EĞİTİMİ -II- 2+0+0 Seçmeli 1
OZ144 MÜZİK -II- 2+0+0 Seçmeli 1
OZ146 RESİM -II- 2+0+0 Seçmeli 1
OZ148 UYGULAMALI TİYATRO -II- 2+0+0 Seçmeli 1
OZ150 HALK BİLİMİ VE HALK OYUNLARI -II- 2+0+0 Seçmeli 1
Toplam AKTS 34
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
OZ221 İNGİLİZCE -III- 2+0+0 Zorunlu 2
OZ223 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I- 2+0+0 Zorunlu 2
Uİ201 AB POLİTİKALARI 2+0+0 Zorunlu 4
Uİ203 İNSAN HAKLARI 2+0+0 Zorunlu 3
Uİ205 TÜRK ANAYASA HUKUKU 3+0+0 Zorunlu 5
Uİ207 SİYASET SOSYOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
Uİ209 DİPLOMASİ TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 3
Uİ211 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ 3+0+0 Zorunlu 5
Uİ213 TÜRK KAMU YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
OZ222 İNGİLİZCE -IV- 2+0+0 Zorunlu 2
OZ224 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -II- 2+0+0 Zorunlu 2
Uİ202 DEVLETLER HUKUKU 3+0+0 Zorunlu 5
Uİ204 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 2+0+0 Zorunlu 3
Uİ206 ULUSLARARASI GÜVENLİK 2+0+0 Zorunlu 3
Uİ208 KÜRESELLEŞME VE GÜNCEL SORUNLAR 2+0+0 Zorunlu 4
Uİ210 DİPLOMASİ TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 3
Uİ212 İDARE HUKUKU 3+0+0 Zorunlu 5
Uİ214 TÜRKİYE VE AVRASYA 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
Uİ303 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU 3+0+0 Zorunlu 5
Uİ305 TÜRK SİYASAL HAYATI 2+0+0 Zorunlu 3
Uİ307 TÜRK DIŞ POLİTİKASI I 2+0+0 Zorunlu 3
Uİ309 ULUSLARARASI İKTİSAT 2+0+0 Zorunlu 3
Uİ311 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 3+0+0 Zorunlu 5
Uİ313 ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK 3+0+0 Zorunlu 5
Uİ315 ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE AKIMLARI 2+0+0 Zorunlu 3
Uİ391 DİPLOMATİK YABANCI DİL I (İNG.) 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
Uİ304 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ 3+0+0 Zorunlu 5
Uİ306 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
Uİ308 TÜRK DIŞ POLİTİKASI II 2+0+0 Zorunlu 3
Uİ310 ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
Uİ392 DİPLOMATİK YABANCI DİL II (İNG.) 2+0+0 Zorunlu 3
BUİ3030 ARAPÇA II (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 4
BUİ3032 İSLAM HUKUKUNDA ULUSLARARASI POLİTİKA (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 4
Uİ312 DIŞ POLİTİKADA KRİZ YÖNETİMİ (SEÇ) 3+0+0 Seçmeli 5
Uİ314 BALKANLAR VE TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ (SEÇ) 3+0+0 Seçmeli 5
Uİ316 DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK MEVZUATI (SEÇ) 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 38
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
Uİ401 DİPLOMATİK YAZIŞMA-KONUŞMA TEKNİKLERİ I 2+0+0 Zorunlu 4
Uİ405 BİTİRME TEZİ VE SEMİNERİ I 2+0+0 Zorunlu 4
Uİ407 ULUSLARARASI İLİŞK.ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR I 3+0+0 Zorunlu 6
Uİ491 DİPLOMATİK YABANCI DİL III (İNG.) 2+0+0 Zorunlu 3
Uİ409 DIŞİŞLERİ HİZMETİNİN TEŞKİLAT VE YÖNETİMİ (SEÇ) 3+0+0 Seçmeli 5
Uİ411 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KÜLTÜR VE KİMLİK (SEÇ) 2+0+0 Seçmeli 4
Uİ413 ULUSLARARASI ÇEVRE SORUNLARI (SEÇ) 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
Uİ402 DİPLOMATİK YAZIŞMA-KONUŞMA TEKNİKLRİ II 2+0+0 Zorunlu 4
Uİ406 BİTİRME TEZİ VE SEMİNERİ II 2+0+0 Zorunlu 4
Uİ408 ULUSLARARASI İLİŞK.ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR II 3+0+0 Zorunlu 6
Uİ492 DİPLOMATİK YABANCI DİL IV (İNG.) 2+0+0 Zorunlu 3
Uİ410 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ETİK (SEÇ) 2+0+0 Seçmeli 4
Uİ412 TÜRKİYENİN KOMŞU ÜLKELERLE İLİŞKİLERİ (SEÇ) 3+0+0 Seçmeli 5
Uİ414 UYRUKLUK VE YABANCILAR HUKUKU (SEÇ) 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30