1.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ILF117 KUR'AN OKUMA VE TEVCİD- I- 2+0Zorunlu 3
ILF119 İSLAM İBADET ESASLARI- I- 2+0Zorunlu 3
ILF121 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ- I- 2+0Zorunlu 3
ILF123 HADİS TARİHİ VE USULÜ- I- 2+0Zorunlu 3
ILF125 SİYER-İ NEBİ- I- 2+0Zorunlu 3
ILF131 İSLAM İNANÇ ESASLARI 2+0Zorunlu 2
ILF135 ARAPÇA I 2+0Zorunlu 2
ILF137 TÜRK İSLAM EDEBİYATI 2+0Zorunlu 2
OZ101 TÜRK DİLİ I 2+0Zorunlu 2
OZ103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I 2+0Zorunlu 2
OZ121 İNGİLİZCE I 2+0Zorunlu 3
PF101 EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ 2+0Zorunlu 2
   Toplam AKTS 30
    
  2.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ILF118 KUR'AN OKUMA VE TECVİD- II- 2+0Zorunlu 3
ILF120 İSLAM İBADET ESASLARI- II- 2+0Zorunlu 3
ILF122 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ- II- 2+0Zorunlu 3
ILF124 HADİS TARİHİ VE USULÜ- II- 2+0Zorunlu 3
ILF126 SİYER-İ NEBİ- II- 2+0Zorunlu 3
ILF128 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ 2+0Zorunlu 2
ILF136 ARAPÇA II 2+0Zorunlu 2
ILF138 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ 2+0Zorunlu 2
OZ102 TÜRK DİLİ II 2+0Zorunlu 2
OZ104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II 2+0Zorunlu 2
OZ122 İNGİLİZCE II 2+0Zorunlu 3
PF102 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2+0Zorunlu 2
   Toplam AKTS 30
    
  3.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ILF201 KUR'AN OKUMA VE TECVİD -III- 2+0Zorunlu 3
ILF205 HADİS -I- 2+0Zorunlu 3
ILF207 İSLAM HUKUK USULÜ -I- 2+0Zorunlu 3
ILF213 İSLAM TARİHİ -I- 2+0Zorunlu 3
ILF217 TEFSİR -I- 2+0Zorunlu 3
ILF227 ARAPÇA III 2+0Zorunlu 2
ILF229 DİN EĞİTİMİ 2+0Zorunlu 3
ILF231 DİN PSİKOLOJİSİ 2+0Zorunlu 3
ILF233 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ 2+0Zorunlu 3
ILF235 TÜRK-İSLAM SANATLARI TARİHİ 2+0Zorunlu 2
PF201 SINIF YÖNETİMİ 2+0Zorunlu 2
   Toplam AKTS 30
    
  4.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ILF202 KUR'AN OKUMA VE TECVİD -IV- 2+0Zorunlu 3
ILF204 TEFSİR -II- 2+0Zorunlu 3
ILF206 HADİS -II- 2+0Zorunlu 3
ILF208 İSLAM HUKUK USULÜ -II- 2+0Zorunlu 3
ILF212 İSLAM TARİHİ -II- 2+0Zorunlu 3
ILF230 ARAPÇA IV 2+0Zorunlu 2
ILF232 MANTIK 2+0Zorunlu 3
ILF234 DİN SOSYOLOJİSİ 2+0Zorunlu 3
ILF236 KELAM TARİHİ 2+0Zorunlu 3
PF202 EĞİTİMDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME 2+0Zorunlu 2
PF204 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+0Zorunlu 2
   Toplam AKTS 30
    
  5.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ILF301 KUR'AN OKUMA VE TECVİD -V- 2+0Zorunlu 3
ILF303 TEFSİR -III- 2+0Zorunlu 3
ILF305 HADİS -III- 2+0Zorunlu 3
ILF307 İSLAM HUKUKU I 2+0Zorunlu 2
ILF309 SİSTEMATİK KELAM -I- 2+0Zorunlu 2
ILF311 TASAVVUF -I- 2+0Zorunlu 2
ILF313 DİNLER TARİHİ -I- 2+0Zorunlu 2
ILF319 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ I 2+0Zorunlu 2
ILF321 ARAPÇA METİN I 0+2Zorunlu 2
PF301 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2+0Zorunlu 2
IL309 İSLAM SANATLARI VE ESTETİĞİ (SEÇ.) 2+0Seçmeli 3
IL313 ANA HATLARIYLA MUKAYESELİ KELAM (SEÇ.) 2+0Seçmeli 3
IL335 HADİS TENKİDİ (SEÇMELİ) 2+0Seçmeli 3
IL337 GÜZEL KURAN OKUMA (SEÇMELİ) 2+0Seçmeli 3
IL339 KURAN SEMANTİĞİ (SEÇMELİ) 2+0Seçmeli 3
IL341 SOSYAL BİLİMLER METODOLOJİSİ (SEÇMELİ) 2+0Seçmeli 3
IL345 HÜSN- İ HAT (SEÇMELİ) 2+0Seçmeli 3
IL353 TÜRK TASAVVUF MUSİKİSİ (SEÇ) 2+0Seçmeli 3
IL361 İNGİLİZCE MESLEKİ METİNLER (SEÇ) 2+0Seçmeli 3
IL365 SOSYAL PSİKOLOJİ (SEÇ) 2+0Seçmeli 3
IL367 KLASİK DÖNEM SİYER METİNLERİ (SEÇ) 2+0Seçmeli 3
IL373 TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ (SEÇ.) 2+0Seçmeli 3
IL393 ÇAĞDAŞ SİYER ARAŞTIRMALARI (SEÇ.) 2+0Seçmeli 3
IL397 İSLAM ANTROPOLOJİSİ (SEÇ.) 2+0Seçmeli 3
IL399 MECELLE VE KÜLLİ KAİDELER (SEÇ.) 2+0Seçmeli 3
   Toplam AKTS 68
    
  6.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ILF302 KUR'AN OKUMA VE TECVİD -VI- 2+0Zorunlu 3
ILF304 TEFSİR -IV- 2+0Zorunlu 3
ILF306 HADİS -IV- 2+0Zorunlu 3
ILF308 İSLAM HUKUKU II 2+0Zorunlu 2
ILF310 SİSTEMATİK KELAM -II- 2+0Zorunlu 2
ILF312 TASAVVUF -II- 2+0Zorunlu 2
ILF314 DİNLER TARİHİ -II- 2+0Zorunlu 2
ILF320 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ II 2+0Zorunlu 2
ILF322 ARAPÇA METİN II 0+2Zorunlu 2
PF302 REHBERLİK 2+0Zorunlu 2
IL314 MUKAYESELİ İSLAM VE BATI DÜŞÜNCESİ (SEÇ.) 2+0Seçmeli 3
IL330 HADİS VE SÜNNETTE ÇAĞDAŞ YORUMLAR(SEÇ) 2+0Seçmeli 3
IL334 İSLAM EĞİTİM TARİHİ (SEÇMELİ) 2+0Seçmeli 3
IL336 İSLAM TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA USUL (SEÇ.) 2+0Seçmeli 3
IL342 HÜSNİ HAT (SEÇ.) 2+0Seçmeli 3
IL352 TÜRK KELAMCILARI (SEÇMELİ) 2+0Seçmeli 3
IL354 İSLAM HUKUK TARİHİ (SEÇ.) 2+0Seçmeli 3
IL358 AHKAM AYETLERİ ANALİZİ (SEÇ) 2+0Seçmeli 3
IL360 TÜRK TASAVVUF MUSUKİSİ (SEÇ) 2+0Seçmeli 3
IL362 İNGİLİZCE MESLEKİ METİNLER (SEÇ) 2+0Seçmeli 3
IL366 DİN PSİKOLOJİSİNİN PROPLEMLERİ (SEÇ) 2+0Seçmeli 3
IL374 İSLAM İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ(SEÇ.) 2+0Seçmeli 3
IL376 KELAM OKULLARI (SEÇ.) 2+0Seçmeli 3
IL396 İSLAMİ ÇALIŞMA AHLAKI (SEÇMELİ) 2+0Seçmeli 3
IL398 DİN VE MİTOLOJİ (SEÇ.) 2+0Seçmeli 3
   Toplam AKTS 68
    
  7.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ILF403 İSLAM HUKUKU- III- 2+0Zorunlu 3
ILF405 İSLAM FELSEFESİ- I- 2+0Zorunlu 3
ILF407 DİN FELSEFESİ- I- 2+0Zorunlu 3
ILF415 KUR'AN OKUMA VE TECVİD VII 0+2Zorunlu 3
ILF417 FELSEFE TARİHİ 2+0Zorunlu 3
ILF419 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 2+0Zorunlu 3
PF401 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2+2Zorunlu 6
IL429 KURANA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR (SEÇMELİ) 2+0Seçmeli 3
IL431 MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU (SEÇMELİ) 2+0Seçmeli 3
IL433 TÜRK KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ TARİHİ (SEÇ) 2+0Seçmeli 3
IL439 KLASİK KELAM METİNLERİ (SEÇMELİ) 2+0Seçmeli 3
IL441 SEÇME HADİS METİNLERİ (SEÇMELİ) 2+0Seçmeli 3
IL445 OKUL ÖNCESİ (3-6) YAŞ DİN VE AHLAK EĞİTİMİ (SEÇ) 2+0Seçmeli 3
IL447 MUKAYESELİ HALK İNANÇLARI (SEÇMELİ) 2+0Seçmeli 3
IL451 TÜRK MUTASAVVIFLARI (SEÇ) 2+0Seçmeli 3
IL453 ARAPÇA TERCÜME TEKNİKLERİ (SEÇ) 2+0Seçmeli 3
IL457 İNGİLİZCE MESLEKİ METİNLER (SEÇ) 2+0Seçmeli 3
IL469 GÜNCEL DİNİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ (SEÇ.) 2+0Seçmeli 3
IL473 TOPLUMSAL KURUMLAR VE DİN (SEÇ.) 2+0Seçmeli 3
IL483 İNSAN HAKLARININ KELAMİ TEMELLERİ (SEÇ.) 2+0Seçmeli 3
IL485 SİSTEMATİK FELSEFE (SEÇ.) 2+0Seçmeli 3
IL487 TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ (SEÇ.) 2+0Seçmeli 3
IL489 İSLAM SOSYOLOJİSİ (SEÇMELİ) 2+0Seçmeli 3
IL491 İSLAM TOPLUMUNDA SOSYAL HAYAT (SEÇ.) 2+0Seçmeli 3
   Toplam AKTS 75
    
  8.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ILF406 İSLAM FELSEFESİ- II- 2+0Zorunlu 3
ILF408 DİN FELSEFESİ- II- 2+0Zorunlu 3
ILF416 KUR'AN OKUMA VE TECVİD VIII 0+2Zorunlu 3
ILF418 KUR'AN TERCÜMESİ TEKNİKLERİ 2+0Zorunlu 3
PF402 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI 2+2Zorunlu 4
PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2+6Zorunlu 8
IL412 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ (SEÇMELİ) 2+0Seçmeli 3
IL428 KURAN HÜKÜM. VE MODERN HUKUK (SEÇMELİ) 2+0Seçmeli 3
IL430 GÜNÜMÜZ FELSEFİ AKIMLARI (SEÇMELİ) 2+0Seçmeli 3
IL432 GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ (SEÇMELİ) 2+0Seçmeli 3
IL436 ÇAĞDAŞ İSLAM AKIMLARI (SEÇMELİ) 2+0Seçmeli 3
IL438 TEFSİR METİNLERİ(SEÇMELİ) 2+0Seçmeli 3
IL440 İSLAM HUKUKU METİNLERİ (SEÇMELİ) 2+0Seçmeli 3
IL442 ÇEVRE VE DİN (SEÇMELİ) 2+0Seçmeli 3
IL448 SİYER ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (SEÇ) 2+0Seçmeli 3
IL452 İNGİLİZCE MESLEKİ METİNLER (SEÇ) 2+0Seçmeli 3
IL454 İSLAM KURUMLARI TARİHİ (SEÇ) 2+0Seçmeli 3
IL458 GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA SANATI (SEÇ) 2+0Seçmeli 3
IL460 TÜRK İSLAM EL SANATLARI (SEÇ) 2+0Seçmeli 3
IL462 DİN VE SEKÜRLEŞME (SEÇ) 2+0Seçmeli 3
IL464 ÇAĞDAŞ ARAPÇA METİNLER (SEÇ) 2+0Seçmeli 3
IL468 DİNLER ARASI İLİŞKİLER (SEÇ.) 2+0Seçmeli 3
IL482 TARİH FELSEFESİ (SEÇ.) 2+0Seçmeli 3
   Toplam AKTS 75