SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / Perfüzyon Teknikleri (YL) (Tezli)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
PT501 EKSTRAKORPOREAL DOLAŞIMDA TEMEL KAVRAMLAR 2+2+0 Zorunlu 6
PT503 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMA TEKNİKLERİ VE ETİK DEĞERLER 2+0+0 Zorunlu 4
UZY1 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ 4+0+0 Zorunlu 6
PT505 KALP AKCİĞER POMPASI 2+2+0 Seçmeli 6
PT507 PERFÜZYON VERİLERİNİN SAKLANMASINDAKİ YENİLİKLER 2+0+0 Seçmeli 4
PT509 İNTRAAORTİK BALON DESTEĞİ 2+0+0 Seçmeli 4
PT511 MİNİ KARDİYOPULMONER BYPASS DEVRELERİ 2+0+0 Seçmeli 4
PT513 İZOLE EKSTREMİTE PERFÜZYONU 2+0+0 Seçmeli 4
PT515 GEBELİKTE KARDİYOPULMONER BYPASS 2+0+0 Seçmeli 4
PT517 ARCUS AORT PATOLOJİLERİNDE KARDİYOPULMONER BYPASS 2+0+0 Seçmeli 4
PT519 KARDİYOVASKÜLER CERRAHİDE ANESTEZİ UYGULAMASI 2+2+0 Seçmeli 6
SEM1 SEMİNER 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 58
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
PT502 EKSTRAKORPOREAL DOLAŞIM TEKNİKLERİ 2+2+0 Zorunlu 6
PT504 ÖZEL PERFÜZYON YÖNTEMLERİ 2+2+0 Zorunlu 6
UZY2 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ 4+0+0 Zorunlu 6
PT506 KARDİYOPULMONER PERFÜZYONDA YENİLİKLER 2+2+0 Seçmeli 6
PT508 AÇIK KALP CERRAHİSİNDE GÜNCEL HEMOSTATAİK YÖNTEMLER 2+0+0 Seçmeli 4
PT510 YAPAY KALP 2+0+0 Seçmeli 4
PT512 KALP CERRAHİSİNDE YOĞUN BAKIM 2+0+0 Seçmeli 4
PT514 KARDİYOPULMONER BYPASS TARİHÇESİ 2+0+0 Seçmeli 4
PT516 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE KARDİYOPULMONER BYPASS 2+0+0 Seçmeli 4
PT518 SIVI ELEKTROLİT VE ASİT BAZ YÖNETİMİ 2+0+0 Seçmeli 4
SEM2 SEMİNER 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 54
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YTEZ I YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0+0 Seçmeli 30
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YTEZ II YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0+0 Seçmeli 30
Toplam AKTS 30