KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU / Hemşirelik
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HE113 HEMŞİRELİĞE GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 4
HE115 MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ 2+0+0 Zorunlu 3
HE119 FİZYOLOJİ 2+0+0 Zorunlu 3
HE131 PSİKOLOJİ 2+0+0 Zorunlu 2
HE143 BİYOKİMYA 2+0+0 Zorunlu 3
HE145 ANATOMİ 2+2+0 Zorunlu 4
HE147 HİSTOLOJİ VE EMBİRYOLOJİ 2+0+0 Zorunlu 2
OZ101 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2
OZ103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
OZ121 İNGİLİZCE I 2+0+0 Zorunlu 3
BSS101 BİLİM FELSEFESİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
BSS103 GİRİŞİMCİLİK VE STRATEJİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
BSS105 DİKSİYON (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
BSS113 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE149 TIBBİ TERMİNOLOJİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE151 SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HEMŞİRELİKTE KANITA DAYALI UYGULAMALAR (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
OZ119 TİYATROYA GİRİŞ I 2+0+0 Seçmeli 2
OZ131 BEDEN EĞİTİMİ I 2+0+0 Seçmeli 2
OZ133 MÜZİK I 2+0+0 Seçmeli 2
OZ135 RESİM I 2+0+0 Seçmeli 2
OZ139 HALK BİLİMİ VE HALK OYUNLARI I 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 50
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HE112 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKELER 6+0+0 Zorunlu 6
HE116 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLK.VE UYG.YAZ STAJI 0+0+0 Zorunlu 7
HE118 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR 0+12+0 Zorunlu 4
HE120 MESLEKİ İLETİŞİM BECERİLERİ 2+0+0 Zorunlu 2
OZ102 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2
OZ104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2
OZ122 İNGİLİZCE II 2+0+0 Zorunlu 3
BSS104 GİRİŞİMCİLİK VE STRATEJİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3
BSS108 HALKLA İLİŞKİLER (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
BSS110 İŞARET DİLİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3
BSS112 TRAFİK GÜVENLİĞİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
BSS114 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3
HE132 PATOLOJİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE134 İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI 2+0+0 Seçmeli 2
HE136 HEMŞİRELİKTE BAKIM SÜRECİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
OZ120 UYGULAMALI TİYATRO II 2+0+0 Seçmeli 2
OZ132 BEDEN EĞİTİMİ II 2+0+0 Seçmeli 2
OZ134 MÜZİK II 2+0+0 Seçmeli 2
OZ136 RESİM II 2+0+0 Seçmeli 2
OZ140 HALK BİLİMİ VE HALK OYUNLARI II 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 55
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HE229 GENEL BESLENME 2+0+0 Zorunlu 3
HE235 İÇ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ 5+0+0 Zorunlu 8
HE237 FARMAKOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 3
HE241 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA 0+12+0 Zorunlu 7
HE243 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ VE ANTROPOLOJİSİ 3+0+0 Zorunlu 4
OZ221 İNGİLİZCE -III- 2+0+0 Zorunlu 3
HE245 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KUL. (SEÇ.) 1+2+0 Seçmeli 2
HE247 KRONİK HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE249 GENETİK HASTALIKLAR (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE251 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 36
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HE228 BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ 3+0+0 Zorunlu 4
HE230 CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ 5+0+0 Zorunlu 8
HE236 CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA 0+12+0 Zorunlu 7
HE242 EPİDEMİYOLOJİ 2+0+0 Zorunlu 4
OZ222 İNGİLİZCE -IV- 2+0+0 Zorunlu 3
HE238 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE240 YARA BAKIMI HEMŞİRELİĞİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE244 TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE246 BEDEN DİLİ VE DİKSİYON (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE248 AKADEMİK KAZANIMLAR-I (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 36
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HE301 DOĞUM KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIK. HEMŞİ. 6+0+0 Zorunlu 10
HE309 DOĞUM KADIN SAĞLIĞI VE HASTA. HEM.UYG. 0+8+0 Zorunlu 6
HE321 BİYOİSTATİSTİK 2+0+0 Zorunlu 3
HE343 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI 3+0+0 Zorunlu 4
HE345 SAĞLIK POLİTİKALARI VE SAĞ. GELİŞİMİ 2+0+0 Zorunlu 3
HE305 TEMEL İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ (SEÇ) 2+0+0 Seçmeli 2
HE307 SAĞLIĞI GELİŞTİRME (SEÇ) 2+0+0 Seçmeli 2
HE319 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE335 NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE337 HASTANE ENFEKSİYON HEMŞİRELİĞİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE339 HEMŞİRELİK SÜRECİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE341 BÜYÜME VE GELİŞME (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE391 MESLEKİ İNGİLİZCE -I- (SEÇ) 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 42
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HE302 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 5+0+0 Zorunlu 9
HE306 HEM. TAR. VE DEONTOLOJİSİ VE YAS. 2+0+0 Zorunlu 3
HE308 AFETLERDE HEMŞİRELİK VE İLK YARDIM 2+0+0 Zorunlu 3
HE314 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYG. 0+12+0 Zorunlu 7
HE322 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 4
HE310 ADLİ HEMŞİRELİK (SEÇ) 2+0+0 Seçmeli 2
HE330 DOĞUM ÖNCESİ EĞİTİM YAKLAŞIMLARI(SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE332 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE334 DİYABET HEMŞİRELİĞİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE392 MESLEKİ İNGİLİZCE -II- (SEÇ) 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 36
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HE401 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ 6+0+0 Zorunlu 9
HE403 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM 4+4+0 Zorunlu 10
HE423 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ UYG. 0+12+0 Zorunlu 7
HE409 EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE413 AİLE SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE417 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE419 OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE431 ÖZEL DURUMLARDA ÇOCUKLARIN BAK. (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE491 MESLEKİ İNGİLİZCE -III- (SEÇ) 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 38
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HE402 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 6+0+0 Zorunlu 10
HE404 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM 4+4+0 Zorunlu 10
HE410 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYG. 0+12+0 Zorunlu 8
HE406 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE408 HEMŞİRELİKTE KALİTE YÖNETİMİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE418 AKADEMİK KAZANIMLAR-II (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE420 ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON H. (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
HE492 MESLEKİ İNGİLİZCE -IV- (SEÇ) 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 38