1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
FZF6001 ATOMİK İÇ TABAKA İŞLEMLERİ 3+0 Seçmeli 6
FZF6003 MOLEKÜLER YAPI VE X-IŞINI SPEKTROSKOPİSİNE ETKİLER 3+0 Seçmeli 6
FZF6005 METAL FİZİĞİ 3+0 Seçmeli 6
FZF6009 MALZEME FİZİĞİ VE KARAKTERİZASYONU 3+0 Seçmeli 6
FZF6013 YARIİLETKENLERDE ELEKTRO-OPTİK SÜREÇLER 3+0 Seçmeli 6
FZF6021 RADYASYONLU DURUMLARDA YARIİLETKENLER 3+0 Seçmeli 6
UZD8501 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I 4+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 42
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
FZF6000 KATILARIN ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİ 3+0 Seçmeli 6
FZF6002 RADYASYON FİZİĞİ 3+0 Seçmeli 6
FZF6004 X-IŞINI SPEKTROSKOPİSİNİN PRENSİPLERİ VE UYGULAMAL 3+0 Seçmeli 6
FZF6006 ALAŞIM FİZİĞİ 3+0 Seçmeli 6
FZF6008 KATILARIN FİZİĞİ 3+0 Seçmeli 6
FZF6012 MATEMATİKSEL FİZİK 3+0 Seçmeli 6
FZF6014 NÜKLEER REAKTÖR FİZİĞİNDE ÖZEL KONULAR 3+0 Seçmeli 6
FZF6016 ENDÜSTRİDE ŞEKİL HATIRLAMALI MALZEMELER 3+0 Seçmeli 6
FZF6020 FERROELEKTRİK İNCE FİLMLER 3+0 Seçmeli 6
FZF6022 ALAŞIMLARIN ISISAL ÖZELLİKLERİ 3+0 Seçmeli 6
FZF6032 METAL-OKSİT YARIİLETKENLERİN YAPISAL TEORİSİ 3+0 Seçmeli 6
FZF6034 FİZİKTE MATEMATİK METOTLAR 3+0 Seçmeli 6
FZF6036 İSTATİSTİK MEKANİK 3+0 Seçmeli 6
FZF6038 TEMEL PARÇACIK FİZİĞİ 3+0 Seçmeli 6
UZD8500 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II 4+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 90
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
DTZ8601 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI I 0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 24
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
DTZ8600 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI II 0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 24