SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Coğrafya (YL) (Tezli)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
CO537 COĞRAFYA 'DA BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 6
CO107 COĞRAFYADA UZMANLIK ALAN DERSİ 4+0+0 Seçmeli 6
CO501 TÜRKİYE'DE RÖLYEF ŞEKİLLERİ VE ARAZİ KULLANIMI 3+0+0 Seçmeli 6
CO503 TÜRKİYE HİDROĞRAFYASI 3+0+0 Seçmeli 6
CO505 TÜRKİYE TARIM COĞRAFYASI 3+0+0 Seçmeli 6
CO511 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
CO513 TAŞKIN OVALARI VE YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
CO515 SULAK ALANLAR VE YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
CO517 ARUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ COĞRAFYASI 4+0+0 Seçmeli 6
CO519 HAVA FOTOĞRAFLARI VE UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ YORUMLAMA 3+0+0 Seçmeli 6
CO521 ŞEHİR COĞRAFYASI 3+0+0 Seçmeli 6
CO523 TURİZM COĞRAFYASI 3+0+0 Seçmeli 6
CO525 TARİHİ COĞRAFYA 3+0+0 Seçmeli 6
CO527 ARAZİ KULLANIM PLANMALAMASININ COĞRAFİ ESASLARI 3+0+0 Seçmeli 6
CO529 COĞRAFYA TARİHİ VE FELSEFESİ 3+0+0 Seçmeli 6
CO531 COĞRAFYA'DA BÖLGESEL YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
CO533 COĞRAFYADA TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME 3+0+0 Seçmeli 6
CO535 NEOTEKTONİK 3+0+0 Seçmeli 6
UZY1 UZMANLIK ALAN DERSİ 4+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 114
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
CO502 TÜRKİYE'DE ŞEHİRLEŞME VE ŞEHİRSEL FONKSİYONLAR 3+0+0 Seçmeli 6
CO506 TÜRKİYE SANAYİİ COĞRAFYASI 3+0+0 Seçmeli 6
CO507 TÜRKİYE'DE DOĞAL AFETLER VE YERLEŞME İLİŞKİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
CO508 TÜRKİYE İKLİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
CO510 UZAKTAN ALGILAMA 3+0+0 Seçmeli 6
CO514 COĞRAFYA'DA METODOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 6
CO516 COĞRAFYA'DA BİLGİSAYARLI İSTATİSTİK UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
CO518 TÜRKİYE ENERJİ KAYNAKLARI 3+0+0 Seçmeli 6
CO520 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
CO522 YENİ ENDÜSTRİ COĞRAFYASI 3+0+0 Seçmeli 6
CO524 GELİŞİM COĞRAFYASI 3+0+0 Seçmeli 6
CO526 BÖLGESEL PLANLAMANIN COĞRAFİ ESASLARI 3+0+0 Seçmeli 6
CO528 TÜRKİYE TARİHİ COĞRAFYASI 3+0+0 Seçmeli 6
CO530 TÜRKİYE'DE YERLEŞMENİN COĞRAFİ YAPISI 3+0+0 Seçmeli 6
CO532 JEOMORFOMETRİK ANALİZLER 3+0+0 Seçmeli 6
CO534 CBS'DE ÇEVRESEL MODELLEME 3+0+0 Seçmeli 6
CO536 ARAŞTIRMA METOTLARI 3+0+0 Seçmeli 6
UZY2 UZMANLIK ALAN DERSİ (YÜKSEK LİSANS) 4+0+0 Seçmeli 6
YLSEM2 SEMİNER (YÜKSEK LİSANS) 0+0+0 Seçmeli 6
YLTEZ2 YÜKSEK LİSANS TEZİ (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 138
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLTEZ1 YÜKSEK LİSANS TEZİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 24