SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Eğitim Bilimleri ( YL) (Tezli)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EB503 ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI 3+2+0 Seçmeli 6
EB505 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE SORUNLARI 3+0+0 Seçmeli 6
EB507 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB511 EĞİTİMDE ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB515 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0+0 Seçmeli 6
EB517 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2+0 Seçmeli 6
EB519 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB521 EĞİTİMDE KALİTE ARAYIŞLARI 3+0+0 Seçmeli 6
EB525 EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRMEDE ÇAĞDAŞ FELSEFELER 3+0+0 Seçmeli 6
EB527 ÖĞRETME VE ÖĞRENME KURAMLARI 3+0+0 Seçmeli 6
EB529 SINIF YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA 3+0+0 Seçmeli 6
EB533 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞ. 3+0+0 Seçmeli 6
EB535 TOPLUM FELSEFESİ 3+2+0 Seçmeli 6
EB537 DÜŞÜNCE TARİHİ 3+2+0 Seçmeli 6
EB539 EĞİTİM EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB541 EĞİTİM PLANLAMASI 3+0+0 Seçmeli 6
EB547 CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMLARI 3+0+0 Seçmeli 6
EB549 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME 3+0+0 Seçmeli 6
EB551 ÖĞRENME STİLLERİ VE BİLİŞSEL STİLLER 3+0+0 Seçmeli 6
EB557 EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA 3+0+0 Seçmeli 6
EB559 LİDERLİK 3+0+0 Seçmeli 6
EB561 EĞİTİMDE DENETİM VE DEĞERLENDİRME 3+0+0 Seçmeli 6
EB563 Türkiye ve EB Eğitim Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
EB565 Yükseköğretim Sistemi ve Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
EB581 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2+0 Seçmeli 6
EB603 EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA ETNOGRAFİK YÖNTEM 3+0+0 Seçmeli 6
UZY1 EĞİTİM BİLİMLERİ (UZMANLIK ALAN DERSİ) 4+0+0 Seçmeli 6
YD001 YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ GÜZ DANIŞMANLIĞI 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 168
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EB508 ÇAĞDAŞ VE DEMOKRATİK EĞİTİM 3+0+0 Seçmeli 6
EB514 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0+0 Seçmeli 6
EB516 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+0+0 Seçmeli 6
EB518 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3+0+0 Seçmeli 6
EB522 İSTATİSTİK 3+0+0 Seçmeli 6
EB526 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
EB528 DÜŞÜNME EĞİTİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB530 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB532 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3+0+0 Seçmeli 6
EB534 EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB536 LİDERLİK 3+0+0 Seçmeli 6
EB538 DEĞİŞİME YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB546 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB548 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB550 EĞİTİMDE DENETİM VE DEĞERLENDİRME 3+0+0 Seçmeli 6
EB554 SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB558 PROGRAM GELİŞTİRME ARAŞTIRMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
EB560 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME (TÜRKİYE VE DÜNYADA) 3+0+0 Seçmeli 6
EB562 EĞİTİM PLANLAMASI VE EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB564 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB568 SINIF YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA 3+0+0 Seçmeli 6
YLTEZ2 YÜKSEK LİSANS TEZİ (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 150
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLTEZ1 YÜKSEK LİSANS TEZİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 24