SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Felsefe Ve Din Bilimleri (YL) (Tezli)
0.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
FDB747 MANTIĞA GİRİŞ 2+0+0 Seçmeli 4
FDB752 İSLAM DÜŞÜNCESİNDEKİ AHLAK II 2+0+0 Seçmeli 6
FDB753 İSLAM ENTELEKTÜEL GELENEĞİ I 2+0+0 Seçmeli 5
FDB754 İSLAM ENTELEKTÜEL GELENEĞİ II 2+0+0 Seçmeli 6
FDB755 İSLAM FELSEFESİ METİNLERİ I 2+0+0 Seçmeli 4
FDB758 METAFİZİĞE GİRİŞ II 2+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 31
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
FD551 SOSYAL BİLİMLER METEDOLOJİSİ VE ETİK 3+0+0 Zorunlu 6
FD501 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
FD503 GELENEKSEL TÜRK DİNİ 3+0+0 Seçmeli 6
FD509 SOSYOLOJİK TEORİ VE DİN 3+0+0 Seçmeli 6
FD511 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
FD513 SOSYAL BİLİMLER METODOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
FD515 DİN SOSYOLOJİSİNDE ARAŞTIRMA TİPLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
FD517 TEMEL PSİKOLOJİK KAVRAMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
FD519 KİŞİLİK VE DİN 3+0+0 Seçmeli 6
FD529 BÜYÜK SOKRETESCİLERDE İNSAN SORUNU 3+0+0 Seçmeli 6
FD531 RÖNESANS'TA İNSAN FELSEFESİ 3+0+0 Seçmeli 6
FD535 İNGİLİZCE İSLAM FELSEFESİ METİNLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
FD537 İSLAM FELSEFESİNİN PROBLEMLERİ I 3+0+0 Seçmeli 6
FD541 İSLAM DİN EĞİTİMİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
FD543 ALMANYA VE HOLLANDA'DA DİN EĞİTİMİ I 3+0+0 Seçmeli 6
FD545 DİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAMLAR VE ÖĞRENME YÖNTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
FD547 OSMANLI MODERNLEŞMESİ VE EĞİTİME ETKİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
UZY1 FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ( UZMANLIK ALAN DERSİ) 4+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 108
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
FD502 DİN FENOMENOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
FD504 DİNLER TARİHİ ARAŞTIRMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
FD510 MODERN TÜRKİYE'DE DİNİ HAREKETLER 3+0+0 Seçmeli 6
FD512 DİN VE EKONOMİ 3+0+0 Seçmeli 6
FD514 DİN SOSYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE SÜREÇLER 3+0+0 Seçmeli 6
FD518 DİNİ İNANÇ-DAVRANIŞ İLİŞKİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
FD520 PARAPSİKOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 6
FD522 YENİ DİNİ HAREKETLER SOSYOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
FD524 SOSYOLOJİK AÇIDAN AİLE VE DİN 3+0+0 Seçmeli 6
FD530 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DİN FELSEFELERİ 3+0+0 Seçmeli 6
FD532 ÇAĞDAŞ DİN FELSEFESİ 3+0+0 Seçmeli 6
FD536 SCHELER VE CASSİRER'İN İNSAN ANLAYIŞI 3+0+0 Seçmeli 6
FD538 AYDINLANMA DÜŞÜNÜRLERİNDE İNSAN SORUNU 3+0+0 Seçmeli 6
FD540 İSLAM FELSEFESİNİN PROPLEMLERİ II 3+0+0 Seçmeli 6
FD542 İSLAM FELSEFESİNİN KAYNAKLARI VE OLUŞUMU 3+0+0 Seçmeli 6
FD544 TÜRKİYE'DE DİN EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
FD546 DİN EĞİTİMİNİN AİLE BOYUTU 3+0+0 Seçmeli 6
FD548 DİN ÖĞRETİMDE KAVRAMLAR VE ÖĞRENME YÖNTEMLERİ-II 3+0+0 Seçmeli 6
FD550 ALMANYA VE HOLLANDA'DA DİN EĞİTİMİ-II 3+0+0 Seçmeli 6
FD552 BATIDA ESTETİK YAKLAŞIMLAR TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
FD554 MODERN DİN FELSEFESİ 3+0+0 Seçmeli 6
FD556 MODERN DİN FELSEFESİ PROBLEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
FD558 DİN SOSYOLOJİSİNE KLASİK VE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
FD560 MEDYA VE DİN 3+0+0 Seçmeli 6
FD562 DİN PSİKOLOJİSİNDE YÖNTEM 3+0+0 Seçmeli 6
FD564 PSİKOLOJİ KURAMLARI VE DİN 3+0+0 Seçmeli 6
FD566 DİN VE KÜLTÜRLERARASI İLİŞKİLER 3+0+0 Seçmeli 6
UZY2 UZMANLIK ALAN DERSİ (YÜKSEK LİSANS) 4+0+0 Seçmeli 6
YLSEM2 SEMİNER (YÜKSEK LİSANS) 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 174
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLPRJ1 YÜKSEK LİSANS PROJESİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 6
YLTEZ1 YÜKSEK LİSANS TEZİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLPRJ2 YÜKSEK LİSANS PROJE (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 6
YLTEZ2 YÜKSEK LİSANS TEZİ (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 12