1.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
İK549 İKTİSAT BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİĞİ 3+0Zorunlu 6
İK503 EKONOMETRİK MODEL UYGULAMALARI 3+0Seçmeli 6
İK505 İKTİSATTA YÖNTEM VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+0Seçmeli 6
İK517 DIŞ TİCARET TEORİSİ 3+0Seçmeli 6
İK519 KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELER 3+0Seçmeli 6
İK523 EKONOMİK ENTEGRASYON TEORİLERİ 3+0Seçmeli 6
İK527 ULUSLARARASI FİNANS 3+0Seçmeli 6
İK529 KÜRESEL FİNANS SİSTEMİNİN GELİŞİMİ 3+0Seçmeli 6
İK531 EKONOMİK BÜYÜME VE ÇEVRE EKONOMİSİ 3+0Seçmeli 6
İK533 KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL POLİTİKA 3+0Seçmeli 6
İK535 GEÇİŞ EKONOMİLERİ 3+0Seçmeli 6
İK537 BÖLGESEL EKONOMİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR 3+0Seçmeli 6
İK541 EKONOMİNİN GÜNCEL SORUNLARI 3+0Seçmeli 6
İK542 TÜRKİYE'NİN iKTİSADİ TARİHİ 3+0Seçmeli 6
İK545 İKTİSADİ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ 3+0Seçmeli 6
İK547 SOSYAL POLİTİKA KURUMLARI 3+0Seçmeli 6
UZY1 İKTİSAT ( UZMANLIK ALAN DERSİ) 4+0Seçmeli 6
   Toplam AKTS 102
    
  2.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
İK548 İKTİSAT BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİĞİ 3+0Zorunlu 6
İK502 ULUSLARARASI EKONOMİ ENTEGRASYONLAR VE AVRUPA BİRL 3+0Seçmeli 6
İK504 İLERİ MAKRO EKONOMİ 3+0Seçmeli 6
İK506 ENDÜSTRİYEL EKONOMİ 3+0Seçmeli 6
İK516 DIŞ TİCARET POLİTİKASI 3+0Seçmeli 6
İK518 ULUSLARARASI EKONOMİK SORUNLAR 3+0Seçmeli 6
İK520 AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİK YAPI ANALİZLERİ 3+0Seçmeli 6
İK522 GELİŞEN EKONOMİLERDE İKTİSAT POLİTİKALARI 3+0Seçmeli 6
İK526 İKTİSADİ DOKTRİNLER TARİHİ 3+0Seçmeli 6
İK528 ENFLASYON TEORİLERİ 3+0Seçmeli 6
İK530 ÇAĞDAŞ MAKRO EKONOMİKYAKLAŞIMLAR 3+0Seçmeli 6
İK532 FİNANSAL LİBERALİZASYON VE FİNANSAL GELİŞME 3+0Seçmeli 6
İK534 UUSLARASI PARA SİSTEMLERİ 3+0Seçmeli 6
İK536 EKONOMİKM BÜYÜME VE KALKINMANIN MEKANSAL ANALİZİ 3+0Seçmeli 6
İK540 FİNANSAL SEKTÖR POLİTİKALARI 3+0Seçmeli 6
İK546 SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI 3+0Seçmeli 6
UZY2 UZMANLIK ALAN DERSİ (YÜKSEK LİSANS) 4+0Seçmeli 6
YLSEM2 SEMİNER (YÜKSEK LİSANS) 0+0Seçmeli 6
YLTEZ2 YÜKSEK LİSANS TEZİ (BAHAR) 0+0Seçmeli 24
   Toplam AKTS 132
    
  3.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLTEZ1 YÜKSEK LİSANS TEZİ (GÜZ) 0+0Seçmeli 24
   Toplam AKTS 24