SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İşletme (YL) (Tezli)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
İŞ563 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I 3+0+0 Zorunlu 6
İŞ501 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ507 YÖNETİM DÜNYASINDA YENİ TEKNİKLER 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ509 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÖRGÜT YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ517 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ523 MODERN FİNANSAL TEKNİKLER 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ527 İLERİ İŞLETME FİNANSMANI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ529 ÜRETİM VE FAALİYET YÖNETİMİ I 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ531 HİZMET PAZARLAMASI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ535 LİDERLİK VE ÖRGÜT YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ575 BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ583 TEKNOLOJİ VE YENİLİKÇİLİK YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ597 İNTERNET VE ELEKTRONİK TİCARET YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ611 TEK DÜZEN HESAP PLANI VE UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ661 PERAKENDECİLİK 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ663 İŞLETMELERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE SORUNLAR 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ667 GİRİŞİMCİLİK VE STRATEJİK YÖNETİM 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ669 TAM ZAMANINDA ÜRETİM 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ671 ULUSLARARASI MUHASEBE 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ675 İŞLETMELERDE İLETİŞİM 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ677 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇ. İŞLT. İÇİN FİNS.RAP.STANDLARI 2 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ678 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ679 GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİK FİNANSMANI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ681 MALİYE MUHASEBESİ UYGULAMALAR 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ683 ÖRGÜT KURAMLARI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ685 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI I 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ687 ULUSLARARASI FİNANS 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ691 SİGORTACILIK UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ693 Uluslar arası Finansman ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ695 Finansal Ekonometriye Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ697 Finansal Ekonometri Uygulamalarına Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ699 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ705 ÇAĞDAŞ YÖNETİMDE BİLGİ PAYLAŞIMI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ709 PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE MARKA YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ711 İŞLETMELERDE YÖNETİM MUHASEBESİ I 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ713 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ715 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ717 KATILIM BANKACILIĞI 3+0+0 Seçmeli 6
UZY1 İŞLETMEDE UZMANLIK ALAN DERSİ 4+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 234
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
İŞ562 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II 3+0+0 Zorunlu 6
İŞ518 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE İSO 9000 UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ520 BAŞARILI İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ522 KATILIMCI YÖNETİM VE MOTİVASYON 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ526 FİNANSAL PİYASALAR 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ530 İLERİ FİNANSAL POLİTİKA 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ532 ÜRETİM VE FAALİYET YÖNETİMİ II 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ534 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ538 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ540 STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ542 KAR PLANLAMASI VE KONTROLÜ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ610 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ664 ULUSLARARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ665 MUHASEBE UYGULAMALARI VE VERGİ MEVZUATI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ666 GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ'LER İÇİN YENİ PARADİGMALAR 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ668 İLERİ DÜZEY FİNANSAL MUHASEBE 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ670 İŞLETMELERDE KRİZ VE SÜREKLİLİK YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ676 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ682 ULUSLAR ARASI FİNANSAL RAPORLAMA 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ684 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLT. İÇİN FİNAN.RAP.STAND 1 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ688 YALIN ÜRETİM 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ690 LİDERLİK KURAMLARI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ692 İŞLETMELERDE İLETİŞİM II 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ702 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI II 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ706 İLERİ FİNANSAL EKONOMETRİ UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ708 İLERİ FİNANSAL EKONOMETRİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ710 YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ712 Yalın Girişimçilik 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ714 SPSS UYGULAMALI ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLER 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ718 SOSYAL SORUMLULUK VE PAZARLAMA ETİĞİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ720 İŞLETMELERDE YÖNETİM MUHASEBESİ II 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ722 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARDA PAZARLAMA 3+0+0 Seçmeli 6
UZY2 UZMANLIK ALAN DERSİ (YÜKSEK LİSANS) 4+0+0 Seçmeli 6
YLSEM2 SEMİNER (YÜKSEK LİSANS) 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 204
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLPRJ1 YÜKSEK LİSANS PROJESİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 30
YLTEZ1 YÜKSEK LİSANS TEZİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 54
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLTEZ2 YÜKSEK LİSANS TEZİ (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 24