SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Kamu Yönetimi (YL) (Tezli)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
KY501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0+0 Zorunlu 6
KY525 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0+0 Zorunlu 6
KY545 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0+0 Zorunlu 6
KY505 KARŞILAŞTIRILMALI SİYASAL SİSTEMLER 3+0+0 Seçmeli 6
KY508 TÜRK KAMU YÖNETİM SİSTEMİNİN SORUNLARI 3+0+0 Seçmeli 6
KY509 YÖNETİMİN FONKSİYONLARI 3+0+0 Seçmeli 6
KY511 ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 3+0+0 Seçmeli 6
KY521 KENTSEL EKONOMİK VE MEKANSAL YAPI 3+0+0 Seçmeli 6
KY527 KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER 3+0+0 Seçmeli 6
KY541 TOPLUMSAL HAREKETLER 3+0+0 Seçmeli 6
KY547 SİYASAL TEORİ 3+0+0 Seçmeli 6
KY549 ÇEVRE POLİTİKALARININ GELİŞİMİNDE ULUSLARARASI YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
UZY1 KAMU YÖNETİMİ (UZMANLIK ALAN DERSİ) 4+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 78
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
KY104 KAMU YÖNETİMİNDE UZMANLIK ALAN DERSİ 4+0+0 Seçmeli 6
KY502 TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI 3+0+0 Seçmeli 6
KY504 TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLER 3+0+0 Seçmeli 6
KY506 TÜRK SİYASAL SİSTEMİ VE YÖNETİM YAPISI 3+0+0 Seçmeli 6
KY507 ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
KY510 ÖRGÜT TEORİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
KY512 AVRUPA İNSAN HAKLARI REJİMİ VE TÜRKİYE 3+0+0 Seçmeli 6
KY514 KAFKASYA VE ORTA ASYA'DA SİYASAL DEĞİŞİM 3+0+0 Seçmeli 6
KY516 METROPOLİTEN YÖNETİMLER 3+0+0 Seçmeli 6
KY522 BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN DİZAYNI VE DATA ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 6
KY526 PERSONEL YÖNETİMİNDE GÜNCEL SORUNLAR 3+0+0 Seçmeli 6
KY532 YÖNETİM TARİHSEL GELİŞİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
KY542 TÜRK ANAYASA DÜZENİ 3+0+0 Seçmeli 6
KY544 POLİTİK EKOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 6
KY546 SİYASET SOSYOLOJİSİNDE TEMEL SORUNLAR VE YENİ YAKLŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
KY548 KURAMSAL YAKLAŞIM BAĞLAMINDA KENT 3+0+0 Seçmeli 6
UZY2 UZMANLIK ALAN DERSİ (YÜKSEK LİSANS) 4+0+0 Seçmeli 6
YLSEM2 SEMİNER (YÜKSEK LİSANS) 0+0+0 Seçmeli 6
YLTEZ2 YÜKSEK LİSANS TEZİ (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 132
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLTEZ1 YÜKSEK LİSANS TEZİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 24