1.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
KY525 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0Zorunlu 6
KY545 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0Zorunlu 6
KY508 TÜRK KAMU YÖNETİM SİSTEMİNİN SORUNLARI 3+0Seçmeli 6
KY509 YÖNETİMİN FONKSİYONLARI 3+0Seçmeli 6
KY511 ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 3+0Seçmeli 6
KY521 KENTSEL EKONOMİK VE MEKANSAL YAPI 3+0Seçmeli 6
KY527 KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER 3+0Seçmeli 6
KY541 TOPLUMSAL HAREKETLER 3+0Seçmeli 6
KY547 SİYASAL TEORİ 3+0Seçmeli 6
UZY1 KAMU YÖNETİMİ (UZMANLIK ALAN DERSİ) 4+0Seçmeli 6
   Toplam AKTS 60
    
  2.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
KY504 TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLER 3+0Seçmeli 6
KY510 ÖRGÜT TEORİSİ 3+0Seçmeli 6
KY522 BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN DİZAYNI VE DATA ANALİZİ 3+0Seçmeli 6
KY526 PERSONEL YÖNETİMİNDE GÜNCEL SORUNLAR 3+0Seçmeli 6
KY532 YÖNETİM TARİHSEL GELİŞİMİ 3+0Seçmeli 6
KY544 POLİTİK EKOLOJİ 3+0Seçmeli 6
KY546 SİYASET SOSYOLOJİSİNDE TEMEL SORUNLAR VE YENİ YAKLŞIMLAR 3+0Seçmeli 6
UZY2 UZMANLIK ALAN DERSİ (YÜKSEK LİSANS) 4+0Seçmeli 6
YLSEM2 SEMİNER (YÜKSEK LİSANS) 0+0Seçmeli 6
YLTEZ2 YÜKSEK LİSANS TEZİ (BAHAR) 0+0Seçmeli 24
   Toplam AKTS 78
    
  3.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLTEZ1 YÜKSEK LİSANS TEZİ (GÜZ) 0+0Seçmeli 24
   Toplam AKTS 24