SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Tarih (YL) (Tezli)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TA623 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 6
TA501 SİYASİ TARİH 3+0+0 Seçmeli 6
TA503 OSMANLI PALEOĞRAFYASI 3+0+0 Seçmeli 6
TA509 OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA511 SELÇUKLU KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA513 OSMANLI TARİHİ (YAKINÇAĞ) 3+0+0 Seçmeli 6
TA517 OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI VE KAYNAK TENKİDİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA521 GENEL TÜRK TARİHİ KAYNAKLARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR 3+0+0 Seçmeli 6
TA523 GÖKTÜRKLER VE UYGURLAR 3+0+0 Seçmeli 6
TA525 TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MODERN DÜNYA 3+0+0 Seçmeli 6
TA527 CUMHURİYET DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 6
TA529 OSMANLI DEVLETİ?NİN KURULUŞ DÖNEMİ MÜESSESELERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA531 XIII. YÜZYILDA ANADOLU'DA FİKİR HAYATI 3+0+0 Seçmeli 6
TA537 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 6
TA553 OSMANLI ARŞİV BELGELERİNİ İNCELEME I 3+0+0 Seçmeli 6
TA557 TÜRK MİLLİ MÜCADELE TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA559 MEŞRUTİYET’TEN CUMHURİYET’E FİKİR HAREKETLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA563 TARİH ARAŞTIRMALARINDA USUL I 3+0+0 Seçmeli 6
TA565 OSMANLI ŞEHİR TARİHİ I 3+0+0 Seçmeli 6
TA567 ESKİ ANADOLU TARİHİ I 3+0+0 Seçmeli 6
TA573 ANTİK MISIR TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA575 OSMANLI MEDENİYETİ VE MÜESSESELERİ I 3+0+0 Seçmeli 6
TA577 OSMANLI KRONİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA579 ERMENİ MESELESİ VE PROPOGANDASININ TARİHİ KÖKENİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA581 SON DÖNEM OSMANLI TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA583 CUMHURİYET DÖNEMİ İÇ POLİTİKA 1 3+0+0 Seçmeli 6
TA585 TÜRKIYE CUM. TARIHININ KAYNAKLARI VE METODOLOJISI 3+0+0 Seçmeli 6
TA587 İSLAM ÖNCESİ TÜRKLERDE SOSYOKÜLTÜREL YAPI I 3+0+0 Seçmeli 6
TA589 SOVYET DÖNEMİNE KADAR TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ I 3+0+0 Seçmeli 6
TA591 ROMA İMPARATORLUĞU CUMHURİYET DÖNEMİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA593 İLKÇAĞ TARİHİ COĞRAFYASI 3+0+0 Seçmeli 6
TA599 Osmanlılarda Vakıf Müessesesi I 3+0+0 Seçmeli 6
TA601 Klasik Dönem Osmanlı Kurumları I 3+0+0 Seçmeli 6
TA603 Osmanlı Fetih Politikaları I 3+0+0 Seçmeli 6
TA605 Soğuk Savaş Dönemi ve Türkiye 3+0+0 Seçmeli 6
TA609 Osmanlı'da Hukuk ve Adalet I 3+0+0 Seçmeli 6
TA611 Osmanlı Devleti'nde Eğitim Sistemi ve İlmi Hayatı I 3+0+0 Seçmeli 6
TA613 Arkeolojide Ikonografik Çözümleme Metotları 3+0+0 Seçmeli 6
TA615 Denizcilik Arkeolojisi-I 3+0+0 Seçmeli 6
TA617 Tarih Araştırmalarında Usul 3+0+0 Seçmeli 6
TA619 MÖ ERKEN 1.BİNDE BATI ANADOLU YEREL SERAMİK ATÖLYESİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA621 ANTİK ÇAĞ DOĞU AKDENİZ TİCARİ İLİŞKİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA625 ANTİK LİMANLAR I 3+0+0 Seçmeli 6
TA627 YAKIN ÇAĞ TARİHİNİN KAYNAKLARI I 3+0+0 Seçmeli 6
TA629 OSMANLI MODERNLEŞME TARİHİ I 3+0+0 Seçmeli 6
TA631 MEŞRUTİYET'TEN CUMHURİYET'E FİKİR HAREKETLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
UZY1 TARİHTE UZMANLIK ALAN DERSİ 4+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 282
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TA624 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 6
TA502 CUMHURİYET TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA506 OSMANLI SOSYAL VE KÜLTÜREL TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA510 TÜRKİSTAN TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA512 OSMANLI DİPLOMATİKASI 3+0+0 Seçmeli 6
TA514 MİLLİ MÜCADELE 3+0+0 Seçmeli 6
TA518 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA522 İSLAM ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜR TARİHİ SEMİNERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA524 13. VE 20. YÜZYILLAR ARASI ASYA TÜRK TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA526 AVRUPA YAYILMACILIK TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA528 KURULUŞ DEVRİ OSM. TARİHÇİLERİ VE KAY. TENKİDİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA530 XIII. YÜZYIL ANADOLU SİYASİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA536 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA TÜRK DIŞ POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 6
TA540 TÜRKİYE CUMHURİYETİ?NİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI 3+0+0 Seçmeli 6
TA544 KAZAK HANLIKLARI TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA548 TÜRKİYE TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA554 OSMANLI ARŞİV BELGELERİNİ İNCELEME II 3+0+0 Seçmeli 6
TA558 ORTA ASYA HANLIKLARI TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA560 TARİH ARAŞTIRMALARINDA USUL II 3+0+0 Seçmeli 6
TA562 OSMANLI ŞEHİR TARİHİ II 3+0+0 Seçmeli 6
TA566 ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ VE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA568 ESKİ ANADOLU TARİHİ II 3+0+0 Seçmeli 6
TA572 KLASİK DÖNEM OSMANLI KURUMLARI II 3+0+0 Seçmeli 6
TA574 HELEN - ROMA TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA576 YENİLEŞME DÖNEMİ OSMANLI KURUMLARININ KAYNAKLARI 3+0+0 Seçmeli 6
TA578 OSMANLI MEDENİYETİ VE MÜESSESELERİ TARİHİ II 3+0+0 Seçmeli 6
TA580 SON DÖNEM OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA582 19.YÜZYILDA OSMANLI ŞEHİR HAYATI 3+0+0 Seçmeli 6
TA584 CUMHURİYET DÖNEMİ İÇ POLİTİKA II 3+0+0 Seçmeli 6
TA586 TÜRKİYE CUM. TARİHİNİN ARŞİV VESİKALARININ İNCELEN 3+0+0 Seçmeli 6
TA588 SOVYET VE SONRASI DÖNEMDE KADAR TÜRK-RUS İLİŞK. II 3+0+0 Seçmeli 6
TA590 İSLAM ÖNCESİ TÜRKLERDE SOSYOKÜLTÜREL YAPI II 3+0+0 Seçmeli 6
TA592 ROMA İMPARATORLUĞU İMPARATORLUK DÖNEMİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA594 FENİKELİLER VE İBRANİLER 3+0+0 Seçmeli 6
TA600 Osmanlılarda Vakıf Müessesesi II 3+0+0 Seçmeli 6
TA602 KLASİK DÖNEM OSMANLI KURUMLARI II 3+0+0 Seçmeli 6
TA604 OSMANLI FETİH POLİTİKALARI II 3+0+0 Seçmeli 6
TA608 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE-ORTADOĞU İLİŞKİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA610 OSMANLI'DA HUKUK VE ADALET II 3+0+0 Seçmeli 6
TA612 OSMANLI DEVLETİ'NDE EĞİTİM SİSTEMİ VE İLMİ HAYATI II 3+0+0 Seçmeli 6
TA614 ESKİ ÇAĞ'DA ÖLÜ GÖMME ADETLARİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA616 DENİZCİLİK ARKEOLOJİSİ-II 3+0+0 Seçmeli 6
TA618 TÜRK KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA620 ANADOLU 'DA HELENİSTİK DÖNEM SERAMİK ATÖLYELERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA622 MÖ 1. BİN YILDA DOĞU-BATI İLİŞKİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA626 MEZOPOTAMYA VE ANADOLU'DA DEMİR ÇAĞI HEYKELTRAŞLIĞI 3+0+0 Seçmeli 6
TA628 ANTİK LİMANLAR II 3+0+0 Seçmeli 6
TA630 YAKIN ÇAĞ TARİHİNİN KAYNAKLARI II 3+0+0 Seçmeli 6
TA632 OSMANLI MODERNLEŞME TARİHİ II 3+0+0 Seçmeli 6
TA634 ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ VE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ 3+0+0 Seçmeli 6
UZY2 UZMANLIK ALAN DERSİ (YÜKSEK LİSANS) 4+0+0 Seçmeli 6
YLSEM2 SEMİNER (YÜKSEK LİSANS) 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 312
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLPRJ1 YÜKSEK LİSANS PROJESİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 30
YLTEZ1 YÜKSEK LİSANS TEZİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 54
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLPRJ2 YÜKSEK LİSANS PROJE (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 30
YLTEZ2 YÜKSEK LİSANS TEZİ (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 54
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler Havuzu