SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Temel İslam Bilimleri (YL) (Tezli)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
Tİ613 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK DEĞERLER 3+0+0 Zorunlu 6
Tİ501 KUR'AN İLİMLERİ VE PROBLEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ503 HADİS METODOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ505 HADİS İLİMLERİ VE HADİS İSTİLAHLARI 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ507 İSLAM HUKUKU METODOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ508 İSLAM MİRAS HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ509 İSLAM BORÇLAR HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ511 CAHİLİYE DÖNEMİ ARAP EDEBİYATI TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ513 ARAP LUGATÇİLİĞİNİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ515 İSLAM HUKUK FELSEFESİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ517 İSLAM HUKUKU VE DEĞİŞİM 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ519 KELAM İLMİNİN ÖNCÜLERİ VE TEOLOJİK GÖRÜŞLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ521 KELAM İLMİNİN TEMEL PROBLEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ529 TEFSİRİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ531 UYGULAMALI YÜKSEK GRAMER 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ535 KELAMDA İNSAN HÜRRİYETİ PROBLEMİ 2+0+0 Seçmeli 6
Tİ541 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİNİN KAYNAKLARI 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ543 İSLAM DÜŞÜNCE EKOLLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ551 İSLAM SORUMLULUK HUKUKU 2+0+0 Seçmeli 6
Tİ555 EHLİ SÜNNET 2+0+0 Seçmeli 6
Tİ557 KUR'AN''DA TEMEL KAVRAMLAR I 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ559 İÇTİMAİ-EDEBİ TEFSİR METODU 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ561 HADİS EDEBİYATI I 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ563 HADİSLERİ ANLAMADA METADOLOJİ I 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ575 MUKAYESELİ KELAM 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ577 KELAM EKOLLERİNDE İMAN ANLAYIŞI 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ579 SOSYAL KELAM VE BEŞERİ BİLİMLER 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ593 GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ597 İSLAM HUKUKUNDA AKİT TEORİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ599 İSLAM HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ601 KLASİK HADİS ŞERHLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ603 MODERN DÖNEM FIKIH ÇALIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ605 İSLAM HUKUKU'NDA KÜLLİ KAİDELER 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ607 HUKUK BAŞLANGICI 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ609 KUR'AN'DA FIKHI KAVRAMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ611 KUR'AN'I ANLAMADA DİLBİLİMSEL İLKELER 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ615 İSLAM HUKUKUNDA AKİDLER 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ617 UYGULAMALI METİN TENKİDİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ619 HADİS YORUMUNDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ621 ERKEN DÖNEM İSLAM MEZHEPLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ623 İSLAM MESHEPLER TARİHİNE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 6
UZY1 TEMEL İSLAM BİLİMLERİNDE UZMANLIK ALAN DERSİ 4+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 252
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
Tİ502 KUR AN VE GÜNÜMÜZ MESELELERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ504 HADİS YORUM TEKNİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ506 ÇAĞDAŞ HADİS PROBLEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ510 İSLAM AİLE HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ512 KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR METİNLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ514 ARAP EDEBİYATINDA KAYNAKLAR 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ516 İSLAMİ DÖNEM ARAP EDEBİYATI TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ518 İSLAM ŞAHIS HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ520 İSLAM İBADET HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ522 ÖZGÜN KELAM METİNLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ524 KELAMIN ÇAĞDAŞ SORUNLARI 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ532 ARAPÇA GRAMER EKOLLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ540 MEZHEPLER TARİHİNDE ZİHNİYET TAHLİLLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ542 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ METODOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ556 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ KLASİK METİNLERİ 2+0+0 Seçmeli 6
Tİ558 KUR'AN'DA TEMEL KAVRAMLAR II 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ560 KURANIN NÜZÜL ORTAMI VE NÜZUL SEBEBLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ562 HADİS EDEBİYATI II 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ564 HADİSLERİ ANLAMADA METODOLAOJİ II 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ578 MATURİDİDİYE KELAMI İLE EŞARİYE KELAMININ MUKAYESE 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ580 KELAMDA ADL-İ İLAHİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ582 KELAMDA AKIL İMAN İLİŞKİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ594 TÜRKÇE TEFSİR ÇALIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ596 TARİHTEN GÜNÜMÜZE TEFSİR USULÜ KAYNAKLARI 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ598 İSLAM HUKUKUNDA YÖNETİM HUKUKU TEORİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ600 İSLAM HUKUK BİLGİNLERİ VE LİTERATÜRÜ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ602 KLASİK FIKIH METİNLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ604 İSLAM YÖNETİM HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ606 KLASİK HADİS USULÜ METİNLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ608 HADİS İLİMLERİNE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ612 İSLAM HUKUKUNDA GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLİK 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ614 İSLAM HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ616 KUR'AN'I ANLAMADA BAĞLAMSAL UNSURLAR 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ618 MUKAYESELİ İSLAM CEZA HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ620 ETİK DEĞERLER VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ622 HADİS TAHRİC VE TENKİDİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ624 MODERN DÖNEM HADİS ÇALIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ626 ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ628 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ YAZICILIĞI 3+0+0 Seçmeli 6
UZY2 UZMANLIK ALAN DERSİ (YÜKSEK LİSANS) 4+0+0 Seçmeli 6
YLSEM2 SEMİNER (YÜKSEK LİSANS) 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 246
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLPRJ1 YÜKSEK LİSANS PROJESİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 30
YLTEZ1 YÜKSEK LİSANS TEZİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 54
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLPRJ2 YÜKSEK LİSANS PROJE (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 30
YLTEZ2 YÜKSEK LİSANS TEZİ (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 54