SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İşletme (YL) (Tezsiz) (İ.Ö.)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
İŞYZ508 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARINDA GÜNCEL KONULAR 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ511 KRİZ YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ501 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ507 YÖNETİM DÜNYASINDA YENİ TEKNİKLER 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ509 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÖRGÜT YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ517 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ523 MODERN FİNANSAL TEKNİKLER 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ527 İLERİ İŞLETME FİNANSMANI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ529 ÜRETİM VE FAALİYET YÖNETİMİ I 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ531 HİZMET PAZARLAMASI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ535 LİDERLİK VE ÖRGÜT YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ563 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ583 TEKNOLOJİ VE YENİLİKÇİLİK YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ597 İNTERNET VE ELEKTRONİK TİCARET YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ611 TEK DÜZEN HESAP PLANI VE UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ661 PERAKENDECİLİK 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ663 İŞLETMELERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE SORUNLAR 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ665 MUHASEBE UYGULAMALARI VE VERGİ MEVZUATI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ667 GİRİŞİMCİLİK VE STRATEJİK YÖNETİM 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ669 TAM ZAMANINDA ÜRETİM 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ671 ULUSLARARASI MUHASEBE 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ675 İŞLETMELERDE İLETİŞİM 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ681 MALİYE MUHASEBESİ UYGULAMALAR 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ683 ÖRGÜT KURAMLARI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ691 Sigortacılık Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ705 ÇAĞDAŞ YÖNETİMDE BİLGİ PAYLAŞIMI 3+0+0 Seçmeli 6
YLPRJ1 YÜKSEK LİSANS PROJESİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 162
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
İŞ518 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE İSO 9000 UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ520 BAŞARILI İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ522 KATILIMCI YÖNETİM VE MOTİVASYON 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ526 FİNANSAL PİYASALAR 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ532 ÜRETİM VE FAALİYET YÖNETİMİ II 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ538 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ540 STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ562 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ610 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ664 ULUSLARARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ666 GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ'LER İÇİN YENİ PARADİGMALAR 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ668 İLERİ DÜZEY FİNANSAL MUHASEBE 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ670 İŞLETMELERDE KRİZ VE SÜREKLİLİK YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ676 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ682 ULUSLAR ARASI FİNANSAL RAPORLAMA 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ688 YALIN ÜRETİM 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ710 YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ714 SPSS UYGULAMALI ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLER 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ720 İŞLETMELERDE YÖNETİM MUHASEBESİ II 3+0+0 Seçmeli 6
YLPRJ2 YÜKSEK LİSANS PROJE (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 120
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
İŞYZ503 STRATEJİK YÖNETİM VE GİRİŞİMCİLİK 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ505 İŞLETMELERDE İNTERNET VE E-TİCARET YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ510 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ513 TEKDÜZEN HESAP PLANI VE UYGULAMASI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ515 ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ518 İLERİ FİNANSAL YÖNETİM-I 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ519 GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ520 PERAKENDE PAZARLAMA YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ521 İŞLETMELERDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ522 İŞLETMELERDE DEĞŞİM YÖNTEMİ VE SORUNLARI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ527 STRATEJİK İŞBİRLİKLERİ VE BİLGİ TRANSFERİ 3+0+0 Seçmeli 6
YLPRJ3 YÜKSEK LİSANS PROJESİ (YAZ) 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 72