SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İşletme (DR)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
İŞ811 İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Zorunlu 6
DYTL1 DOKTORA YETERLİLİK 0+0+0 Seçmeli 24
İŞ803 ÖRGÜTLERDE İNSAN DAVRANIŞLARI VE SORUNLARI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ817 ÜRETİM YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ821 SERMAYE PİYASASI ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ823 GLOBAL ŞİRKETLER VE YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ829 İLERİ MALİYET MUHASEBESİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ847 PAZARLAMA YÖNETİM VE STRATEJİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ851 GİRİŞİMCİLİK 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ853 DENETİM İLKE VE TEKNİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ855 YENİ ÜRETİM SİSTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ857 KURUMSAL YÖNETİŞİM 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ859 OPERASYONEL MÜKEMMELLİK 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ861 ÇAĞDAŞ ORGANİZASYON ANALİZ: AKTÖRLER VE KURUMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ863 YÖNETİM KARARLARINDA MALİYET I 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ865 İSLAMİ FİNANS: TEORİ VE UYGULAMA 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ867 PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE İLERİ KONULAR: KURAM VE UYGULAMALAR 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ869 FİNANSAL EKONOMETRİ I 3+0+0 Seçmeli 6
KY549 ÇEVRE POLİTİKALARININ GELİŞİMİNDE ULUSLARARASI YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
UZD1 İŞLETME UZMANLIK ALAN DERSİ (DOKTORA) 4+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 138
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
DSEM2 SEMİNER ( DOKTORA) 0+0+0 Seçmeli 6
DYTL2 DOKTORA YETERLİLİK 0+0+0 Seçmeli 24
İŞ806 STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ810 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ818 MENKUL KIYMETLER PİYASASI VE YATIRIM ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ822 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ826 MALİYET YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ834 MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ836 İŞLETMELERDE ÖRGÜT GELİŞTİRME VE İNOVASYON 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ838 VERGİ TEKNİĞİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ840 MUHASEBE TEORİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ842 ÜRETİM SÜREÇ PLANLAMA VE KONTROLÜ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ844 ESNEK ÜRETİM SESTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ846 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ848 İŞLETME FİNANSINDA İLERİ KONULAR 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ850 YÖNETİM KARARLARINDA MALİYET II 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ852 PAZARLAMA KURAMINDA YÖNLENDİRİLMİŞ OKUMALAR 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ854 FİNANSAL EKONOMETRİ II 3+0+0 Seçmeli 6
UZD2 UZMANLIK ALAN DERSİ (DOKTORA) 4+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 132
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
DTEZ1 DOKTORA TEZİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 24
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
DTEZ2 DOKTORA TEZİ 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 24