SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Kamu Yönetimi (YL) (Tezsiz) (İ.Ö.)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
KY525 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0+0 Zorunlu 6
KY103 KAMU YÖNETİMİNDE UZMANLIK ALAN DERSİ 4+0+0 Seçmeli 6
KY505 KARŞILAŞTIRILMALI SİYASAL SİSTEMLER 3+0+0 Seçmeli 6
KY509 YÖNETİMİN FONKSİYONLARI 3+0+0 Seçmeli 6
KY511 ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 3+0+0 Seçmeli 6
KY517 İMAR HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 6
KY521 KENTSEL EKONOMİK VE MEKANSAL YAPI 3+0+0 Seçmeli 6
KY523 ÇEVRE EKONOMİSİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 3+0+0 Seçmeli 6
KY527 KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER 3+0+0 Seçmeli 6
KY537 KENTLERİN MARKALAŞMA SÜRECİ 3+0+0 Seçmeli 6
KY541 TOPLUMSAL HAREKETLER 3+0+0 Seçmeli 6
KY545 ÇEVRE POLİTİKALARININ GELİŞİMİNDE ULUSLARARASI YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
KY547 SİYASAL TEORİ 3+0+0 Seçmeli 6
KY549 ÇEVRE POLİTİKALARININ GELİŞİMİNDE ULUSLARARASI YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
YLPRJ1 YÜKSEK LİSANS PROJESİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 6
YLPRJ3 YÜKSEK LİSANS PROJESİ (YAZ) 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 96
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
KY504 TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLER 3+0+0 Seçmeli 6
KY506 TÜRK SİYASAL SİSTEMİ VE YÖNETİM YAPISI 3+0+0 Seçmeli 6
KY507 ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
KY508 TÜRK KAMU YÖNETİM SİSTEMİNİN SORUNLARI 3+0+0 Seçmeli 6
KY510 ÖRGÜT TEORİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
KY512 AVRUPA İNSAN HAKLARI REJİMİ VE TÜRKİYE 3+0+0 Seçmeli 6
KY515 AB SÜRECİNDE TÜRK KAMU YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
KY522 BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN DİZAYNI VE DATA ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 6
KY526 PERSONEL YÖNETİMİNDE GÜNCEL SORUNLAR 3+0+0 Seçmeli 6
KY532 YÖNETİM TARİHSEL GELİŞİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
KY534 KARŞILAŞTIRMALI HÜKÜMET SİSTEMİ 3+0+0 Seçmeli 6
KY536 KAMU YÖNETİNİN DENETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
KY538 KRİZ VE AFET YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
KY542 TÜRK ANAYASA DÜZENİ 3+0+0 Seçmeli 6
KY544 POLİTİK EKOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 6
KY546 SİYASET SOSYOLOJİSİNDE TEMEL SORUNLAR VE YENİ YAKLŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
KY548 KURAMSAL YAKLAŞIM BAĞLAMINDA KENT 3+0+0 Seçmeli 6
YLPRJ2 YÜKSEK LİSANS PROJE (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 108
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
KYYZ503 KENTSEL POLİTİKA ANALİZİ VE YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
KYYZ504 SOSYOEKONOMİK MEKANSAL ÖRGÜTLEME 3+0+0 Seçmeli 6
KYYZ506 KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
KYYZ507 KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM STRATEJİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
KYYZ508 YÖNETİM SÜRECİ 3+0+0 Seçmeli 6
KYYZ509 AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKE KAMU YÖNETİMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
KYYZ510 HALK İLİŞKİLER VE KAMU YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
KYYZ512 KÜRESEL İKLİM SİYASETİ 3+0+0 Seçmeli 6
KYYZ514 TÜRKİYE'DE SİYASAL DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
KYYZ515 DEMOKRASİ TEORİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 60