SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İktisat (YL) (Tezsiz) (İ.Ö.)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
İK549 İKTİSAT BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 6
İKYZ503 ULUSLAR ARASI EKONOMİ:SEÇME KONULAR 3+0+0 Seçmeli 6
İKYZ508 EKONOMİK SORUNLAR VE MALİYE POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 6
İK505 İKTİSATTA YÖNTEM VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK509 ULUSLARARASI PARA SİSTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK517 DIŞ TİCARET TEORİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK519 KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELER 3+0+0 Seçmeli 6
İK523 EKONOMİK ENTEGRASYON TEORİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK527 ULUSLARARASI FİNANS 3+0+0 Seçmeli 6
İK529 KÜRESEL FİNANS SİSTEMİNİN GELİŞİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK531 EKONOMİK BÜYÜME VE ÇEVRE EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK533 KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL POLİTİKA 3+0+0 Seçmeli 6
İK535 GEÇİŞ EKONOMİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK537 BÖLGESEL EKONOMİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
İK539 Bilgi Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 6
İK541 EKONOMİNİN GÜNCEL SORUNLARI 3+0+0 Seçmeli 6
YLPRJ1 YÜKSEK LİSANS PROJESİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 102
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
İK548 İKTİSAT BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 6
İK502 ULUSLARARASI EKONOMİ ENTEGRASYONLAR VE AVRUPA BİRL 3+0+0 Seçmeli 6
İK504 İLERİ MAKRO EKONOMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK506 ENDÜSTRİYEL EKONOMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK516 DIŞ TİCARET POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 6
İK518 ULUSLARARASI EKONOMİK SORUNLAR 3+0+0 Seçmeli 6
İK520 AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİK YAPI ANALİZLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK522 GELİŞEN EKONOMİLERDE İKTİSAT POLİTİKALARI 3+0+0 Seçmeli 6
İK524 GEÇİŞ EKONOMİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK526 İKTİSADİ DOKTRİNLER TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK530 ÇAĞDAŞ MAKRO EKONOMİKYAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
İK532 FİNANSAL LİBERALİZASYON VE FİNANSAL GELİŞME 3+0+0 Seçmeli 6
İK534 UUSLARASI PARA SİSTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK536 EKONOMİKM BÜYÜME VE KALKINMANIN MEKANSAL ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK542 TÜRKİYE'NİN İKTİSADİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK552 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜNCEL KONULAR 3+0+0 Seçmeli 6
YLPRJ2 YÜKSEK LİSANS PROJE (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 6
YLPRJ3 YÜKSEK LİSANS PROJE (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 108
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
İKYZ501 KAMBİYO VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İKYZ502 PARA VE BANKA 3+0+0 Seçmeli 6
İKYZ505 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İKYZ506 EKONOMİK BÜYÜME KURAMLARI 3+0+0 Seçmeli 6
İKYZ507 ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER 3+0+0 Seçmeli 6
İKYZ509 KÜRESEL VE BÖLGESEL EKONOMİK ENTEGRASYONLAR 3+0+0 Seçmeli 6
İKYZ510 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE DEVLETİN İKTİSADİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
İKYZ511 ULUSLAR ARASI SOSYAL POLİTİKA 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 48