SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Tarih (YL) (Tezsiz) (İ.Ö.)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TA513 OSMANLI TARİHİ (YAKINÇAĞ) 3+0+0 Seçmeli 6
TA521 GENEL TÜRK TARİHİ KAYNAKLARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR 3+0+0 Seçmeli 6
TA523 GÖKTÜRKLER VE UYGURLAR 3+0+0 Seçmeli 6
TA525 TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MODERN DÜNYA 3+0+0 Seçmeli 6
TA531 XIII. YÜZYILDA ANADOLU?DA FİKİR HAYATI 3+0+0 Seçmeli 6
TA537 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 6
TA579 ERMENİ MESELESİ VE PROPOGANDASININ TARİHİ KÖKENİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA581 SON DÖNEM OSMANLI TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA583 CUMHURİYET DÖNEMİ İÇ POLİTİKA 1 3+0+0 Seçmeli 6
TA585 TÜRKIYE CUM. TARIHININ KAYNAKLARI VE METODOLOJISI 3+0+0 Seçmeli 6
TA587 İSLAM ÖNCESİ TÜRKLERDE SOSYOKÜLTÜREL YAPI I 3+0+0 Seçmeli 6
TA589 SOVYET DÖNEMİNE KADAR TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ I 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 72
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TA502 CUMHURİYET TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA506 OSMANLI SOSYAL VE KÜLTÜREL TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA510 TÜRKİSTAN TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA518 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA522 İSLAM ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜR TARİHİ SEMİNERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA526 AVRUPA YAYILMACILIK TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA530 XIII. YÜZYIL ANADOLU SİYASİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA540 TÜRKİYE CUMHURİYETİ?NİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI 3+0+0 Seçmeli 6
TA558 ORTA ASYA HANLIKLARI TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA574 HELEN - ROMA TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA576 YENİLEŞME DÖNEMİ OSMANLI KURUMLARININ KAYNAKLARI 3+0+0 Seçmeli 6
TA578 OSMANLI MEDENİYETİ VE MÜESSESELERİ TARİHİ II 3+0+0 Seçmeli 6
TA580 SON DÖNEM OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA582 19.YÜZYILDA OSMANLI ŞEHİR HAYATI 3+0+0 Seçmeli 6
TA584 CUMHURİYET DÖNEMİ İÇ POLİTİKA II 3+0+0 Seçmeli 6
TA586 TÜRKİYE CUM. TARİHİNİN ARŞİV VESİKALARININ İNCELEN 3+0+0 Seçmeli 6
TA588 SOVYET VE SONRASI DÖNEMDE KADAR TÜRK-RUS İLİŞK. II 3+0+0 Seçmeli 6
TA590 İSLAM ÖNCESİ TÜRKLERDE SOSYOKÜLTÜREL YAPI II 3+0+0 Seçmeli 6
YLPRJ2 YÜKSEK LİSANS PROJE (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 30
Toplam AKTS 138
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLPRJ1 YÜKSEK LİSANS PROJESİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 30
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLPRJ3 YÜKSEK LİSANS PROJESİ (YAZ) 3+0+0 Seçmeli 30
Toplam AKTS 30