SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Tarih (DR)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TA879 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 6
DYTL1 DOKTORA YETERLİLİK 0+0+0 Seçmeli 24
TA631 MEŞRUTİYET'TEN CUMHURİYETE FİKİR HAREKETLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA801 VESİKALARLA DİPLOMATİKA 3+0+0 Seçmeli 6
TA803 TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA805 JEOPOLİTİK 3+0+0 Seçmeli 6
TA807 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA809 İSLAM ÖNCESİ TÜRK DEVLET TEŞKİLATI 3+0+0 Seçmeli 6
TA811 ORTA ASYA-RUS İLİŞKİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA813 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA815 TARİHÇİLİK TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA825 YENİÇAĞ OSMANLI ARŞİV KAYNAKLARINI İNCELEME I 3+0+0 Seçmeli 6
TA827 OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 3+0+0 Seçmeli 6
TA829 ORTAÇAĞ MEDENİYET TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA831 ANADOLU'DAAHİ TEŞKİLATI 3+0+0 Seçmeli 6
TA833 13. VE 14. YY'LARDA ANDADOLUDA TASAVVUF 3+0+0 Seçmeli 6
TA843 CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM VE KÜLTÜR POLİTİKALARI 3+0+0 Seçmeli 6
TA845 TÜRK PARLEMANTO TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA851 Eskiçağ Tarihinde Metot ve Yöntemler 3+0+0 Seçmeli 6
TA853 ESKİ ANADOLU DİLLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA855 OSMANLI MÜESSELERİ TARİHİNİN KAYNAKLARI I 3+0+0 Seçmeli 6
TA857 KLASİK DÖNEM OSMANLI MEDENİYETİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA861 ASUR TİCARET KOLONİLERİ DÖNEMİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA863 XVIII.XIX. YZ.TÜRKİSTAN HANLIKLARINDA SOS.VE KÜL.D 3+0+0 Seçmeli 6
TA865 Klasik Dönemi Osmanlı Taşra İdaresi I 3+0+0 Seçmeli 6
TA867 Osmanlı Sosyal ve Kültür Tarihi I 3+0+0 Seçmeli 6
TA869 Osmanlılarda Mali Teşkilat ve İktisadi Hayat I 3+0+0 Seçmeli 6
TA871 Osmanlı Askeri Teşkilatı ve Sefer Organizasyonu I 3+0+0 Seçmeli 6
TA873 Arkeoloji'de Araştırma ve Kazı Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
TA875 Sualtı Arkeolojisi -I 3+0+0 Seçmeli 6
TA877 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK-İNGİLİZ İLİŞKİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA881 ANTİK DÖNEM GEMİ ÇAPALARI - I 3+0+0 Seçmeli 6
TA883 OSMANLI TARİHİ COĞRAFYASI-I 3+0+0 Seçmeli 6
TA885 YAKINÇAĞ ORTADOĞU TARİHİ -I 3+0+0 Seçmeli 6
UZD1 TARİHTE UZMANLIK ALAN DERSİ (DOKTORA) 4+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 228
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
DSEM2 SEMİNER ( DOKTORA) 0+0+0 Seçmeli 6
DYTL2 DOKTORA YETERLİLİK 0+0+0 Seçmeli 24
TA634 ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ VEDEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA802 SİYASET VE MEDENİYET TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA804 VESİKALARLA MİLLİ MÜCADELE 3+0+0 Seçmeli 6
TA806 SON DÖNEM TÜRK DİPLOMASİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA808 ÇİN-HUN MÜNASEBETLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA810 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ SEMİNERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA812 MEDENİYETLER TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA814 TÜRK YENİLEŞME TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA816 20. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA818 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİYASİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA824 YENİÇAĞ OSMANLI ARŞİV KAYNAKLARINI İNCELEME II 3+0+0 Seçmeli 6
TA826 YENİÇAĞDA OSMANLI TOPLUMU 3+0+0 Seçmeli 6
TA828 ORTAÇAĞ TARİHİNİN KAYNAKLARI 3+0+0 Seçmeli 6
TA832 OSMANLI DEVLETİNİN KLASİK ÇAĞINDA HALK KÜLTÜRÜ VE İNANÇLARI 3+0+0 Seçmeli 6
TA834 OSMANLI DEVLETİNİN KLASİK ÇAĞINDA ULEMA VE MEDRESELER 3+0+0 Seçmeli 6
TA842 ESKİÇAĞDA HUKUK ANLAYIŞI VE KANUNLAR 3+0+0 Seçmeli 6
TA846 MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA850 OSMANLI MÜESSESELERİ TARİHİNİN KAYNAKLARI II 3+0+0 Seçmeli 6
TA852 OSMANLI TAŞRA TEŞKİLATI 3+0+0 Seçmeli 6
TA856 KLASİK DÖNEMİ OSMANLI TAŞRA İDARESİ II 3+0+0 Seçmeli 6
TA858 OSMANLI SOSYAL VE KÜLTÜR TARİHİ II 3+0+0 Seçmeli 6
TA860 OSMANLILARDA MALİ TEŞKİLAT VE İKTİSADİ HAYAT II 3+0+0 Seçmeli 6
TA862 OSMANLI ASKERİ TEŞKİLATI VE SEFER ORGANİZASYONU II 3+0+0 Seçmeli 6
TA864 DEMİR ÇAĞI ARKEOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA866 SUALTI ARKEOLOJİSİ -II 3+0+0 Seçmeli 6
TA868 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK-ABD İLİŞKİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TA872 ANTİK DÖNEM GEMİ ÇAPALARI - II 3+0+0 Seçmeli 6
TA874 OSMANLI TARİHİ COĞRAFYASI-II 3+0+0 Seçmeli 6
TA876 YAKINÇAĞ ORTADOĞU TARİHİ-II 3+0+0 Seçmeli 6
TA880 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Seçmeli 6
UZD2 UZMANLIK ALAN DERSİ (DOKTORA) 4+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 216
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
DTEZ1 DOKTORA TEZİ 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 24
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
DTEZ2 DOKTORA TEZİ 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 24