1.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EB503 ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI 3+2Seçmeli 6
EB505 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE SORUNLARI 3+0Seçmeli 6
EB507 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 3+0Seçmeli 6
EB515 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0Seçmeli 6
EB517 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2Seçmeli 6
EB519 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3+0Seçmeli 6
EB521 EĞİTİMDE KALİTE ARAYIŞLARI 3+0Seçmeli 6
EB525 EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRMEDE ÇAĞDAŞ FELSEFELER 3+0Seçmeli 6
EB527 ÖĞRETME VE ÖĞRENME KURAMLARI 3+0Seçmeli 6
EB529 SINIF YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA 3+0Seçmeli 6
EB532 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3+0Seçmeli 6
EB533 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞ. 3+0Seçmeli 6
EB535 TOPLUM FELSEFESİ 3+2Seçmeli 6
EB537 DÜŞÜNCE TARİHİ 3+2Seçmeli 6
EB539 EĞİTİM EKONOMİSİ 3+0Seçmeli 6
EB541 EĞİTİM PLANLAMASI 3+0Seçmeli 6
EB549 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME 3+0Seçmeli 6
EB550 EĞİTİMDE DENETİM VE DEĞERLENDİRME 3+0Seçmeli 6
EB557 EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA 3+0Seçmeli 6
EB559 LİDERLİK 3+0Seçmeli 6
EB561 EĞİTİMDE DENETİM VE DEĞERLENDİRME 3+0Seçmeli 6
   Toplam AKTS 126
    
  2.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EB506 EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0Seçmeli 6
EB508 ÇAĞDAŞ VE DEMOKRATİK EĞİTİM 3+0Seçmeli 6
EB514 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0Seçmeli 6
EB518 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3+0Seçmeli 6
EB522 İSTATİSTİK 3+0Seçmeli 6
EB526 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 3+0Seçmeli 6
EB528 DÜŞÜNME EĞİTİMİ 3+0Seçmeli 6
EB530 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0Seçmeli 6
EB534 EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ 3+0Seçmeli 6
EB536 LİDERLİK 3+0Seçmeli 6
EB538 DEĞİŞİME YÖNETİMİ 3+0Seçmeli 6
EB546 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+0Seçmeli 6
EB548 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ 3+0Seçmeli 6
EB554 SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0Seçmeli 6
EB556 YÖNETİM FELSEFESİ 3+0Seçmeli 6
EB558 PROGRAM GELİŞTİRME ARAŞTIRMALARI 3+0Seçmeli 6
EB560 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME (TÜRKİYE VE DÜNYADA) 3+0Seçmeli 6
EB562 EĞİTİM PLANLAMASI VE EKONOMİSİ 3+0Seçmeli 6
EB564 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ 3+0Seçmeli 6
EB568 SINIF YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA 3+0Seçmeli 6
EB570 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3+0Seçmeli 6
EB574 EĞİTİM POLİTİKALARI 3+0Seçmeli 6
EB582 EĞİTİM HUKUKU 3+0Seçmeli 6
   Toplam AKTS 138
    
  3.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLPRJ1 YÜKSEK LİSANS PROJESİ (GÜZ) 0+0Seçmeli 30
   Toplam AKTS 30
    
  4.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLPRJ2 YÜKSEK LİSANS PROJE (BAHAR) 0+0Seçmeli 30
   Toplam AKTS 30