SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Coğrafya (DR)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
CO829 COĞRAFYA 'DA BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 6
CO831 UZAKTAN ALGILAMA VE HEYELANLAR 3+0+0 Zorunlu 6
CO801 UYGULAMALI YÖRE ARAŞTIRMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
CO803 TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ VE JEOSTRATEJİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
CO805 TARIMSAL PLANLAMANIN COĞRAFİ ESASLARI 3+0+0 Seçmeli 6
CO809 TURİZM COĞRAFYASI ARAŞTIRMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
CO811 BÖLGESEL EKONOMİ 3+0+0 Seçmeli 6
CO813 OSMANLI İSKAN SİYASETİ 3+0+0 Seçmeli 6
CO815 TÜRKİYE FİTOCOĞRAFYASI ARAŞTIRMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
CO819 TÜRKİYEDE KIYI ALANLARININ COĞRAFİ PTANSİYELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
CO821 TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BOZULMALAR VE REHABİLİTASYON ALANLARI 3+0+0 Seçmeli 6
DTEZ1 DOKTORA TEZİ 0+0+0 Seçmeli 24
DYTL1 DOKTORA YETERLİLİK 0+0+0 Seçmeli 24
UZD1 COĞRAFYA UZMANLIK ALAN DERSİ (DOKTORA) 4+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 120
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
CO822 ORTADOĞU’DA SOSYO EKONOMİK GELİŞMELER 3+0+0 Zorunlu 6
CO802 TÜRKİYEDE ULAŞIM PROBLEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
CO804 TÜRKİYEDE ARAZİ KULLANIMI 3+0+0 Seçmeli 6
CO806 KIRSAL YERLEŞME ŞEKİLLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
CO807 ŞEHİR COĞRAFYASI ARAŞTIRMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
CO808 UZAKTAN ALGILAMADA DİJİTAL GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKN. 3+0+0 Seçmeli 6
CO810 UYGULAMALI TÜRKİYE İKLİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
CO812 DOĞAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ VE PLANLAMASI 3+0+0 Seçmeli 6
CO814 BEŞERİ COĞRAFYA'DA İSTATİSTİK TEKNİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
CO816 KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELER 3+0+0 Seçmeli 6
CO817 GÖÇ COĞRAFYASI 3+0+0 Seçmeli 6
CO823 KUVATERNER ORTAMLARI 3+0+0 Seçmeli 6
CO824 AKDENİZ EKOSİSTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
CO825 SAYISAL İKLİM ANALİZLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
CO826 BÖLGESEL PLANLAMA ARAŞTIRMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
CO828 TÜRKİYE'DE KONUT TİPLERİNİN GELİŞİMİ VE DAĞILIŞI 3+0+0 Seçmeli 6
CO830 TÜRKİYEDE KURAK VE YARI KURAK ALANLAR VE ÇEVRESEL ETKİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
CO832 UZAKTAN ALGILAMA İLE VEJETASYON İNCELEMELERİ 3+0+0 Seçmeli 6
CO834 COĞRAFYADA SAHA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
DSEM2 SEMİNER ( DOKTORA) 0+0+0 Seçmeli 6
DYTL DOKTORA YETERLİLİK 0+0+0 Seçmeli 24
DYTL2 DOKTORA YETERLİLİK 0+0+0 Seçmeli 24
UZD2 UZMANLIK ALAN DERSİ (DOKTORA) 4+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 174
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
DTEZ2 DOKTORA TEZİ 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 24