SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Temel İslam Bilimleri (DR)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
Tİ859 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK DEĞERLER 3+0+0 Zorunlu 6
DYTL1 DOKTORA YETERLİLİK 0+0+0 Seçmeli 24
Tİ803 KELAMDA BİLGİ TEORİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ805 MUTEZİLE KELAM EKOLÜ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ807 KUR'AN'I YORUMLAMADA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ809 KUR'AN'IN NÜZUL SÜRECİNE İLİŞKİN TEMEL KAVTAMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ811 HADİS USULÜ TARTIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ813 UYGULAMALI HADİS TENKİDİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ821 ARAP DİLİNDE LAFIZ-ANLAM İLİŞKİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ823 ARAPÇA İLERİ GRAMER 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ825 İSLAM HUKUKUNDA TAZMİNAT 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ827 İSLAM HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ829 MÜRCİYENİN DOĞUŞU VE GÖRÜŞLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ831 MATURİDİLİĞİN DOĞUŞU VE GÖRÜŞLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ833 KELAM AÇISINDAN İMAMET VE SİYASET 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ839 KLASİK DÖNEM EDEBİ METİNLER 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ847 HADİS'TE METİN TENKİDİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ853 HADİSLERİN TASAVVUFİ OLUŞUMLARA ETKİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ855 AHKAM AYETLERİNİN FIKHI ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ857 SEMANTİK TAHLİLLERLE KUR'AN TEFSİRİ-I 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ861 İSLAM HUKUKUNDA İLAHİ VE BEŞERİ BOYUT 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ863 İSLAMDA FİNANS VE KATILIM BANKACILIĞI 3+0+0 Seçmeli 6
UZD1 TEMEL İSLAM BİLİMLERİNDE UZMANLIK ALAN DERSİ (DOKTORA) 4+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 156
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
DSEM2 SEMİNER ( DOKTORA) 0+0+0 Seçmeli 6
DYTL2 DOKTORA YETERLİLİK 0+0+0 Seçmeli 24
Tİ804 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE AKİDE SİSTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ806 EHLİ SÜNNET EKOLLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ808 KUR'AN ÇEVİRİLERİNDE YÖNTEM SORUNLARI 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ810 UYGULAMALI KUR'AN SEMATİĞİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ812 HADİS İLMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ814 PEYGAMBERİN FİİLLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ816 İSLAM HUKUKUNDA İÇTİHAT 4+0+0 Seçmeli 6
Tİ822 ARAP EDEBİYATINDA EDEBİ ELEŞTİRİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ824 BELAGAT İLMİNDE MEANİ VE BEYAN 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ826 İSLAM HUKUK TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ828 İSLAM HUKUKUNDA MÜLKİYET NAZARİYESİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ830 MULTEZİLENİN DOĞUŞU VE GÖRÜŞLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ832 EŞARİLİĞİN DOĞUŞU VE GÖRÜŞLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ836 NÜBÜVVET 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ840 KLASİK ARAPCA ANLAM BİLİM KONULARI 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ842 KİŞİLİK EĞİTİMİNDE KURAN'IN ÖNE ÇIKARDIĞI İLKELER 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ848 HADİS VE PİSİKOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ856 ŞİİLİĞİN DOĞUŞU VE GÖRÜŞLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ858 AHKAM HADİSLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ860 AHKAM HADİSLERİNİN FIKHI ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ862 SEMANTİK TAHLİLLERLE KUR'AN TEFSİRİ-II 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ864 GÜNÜMUZ İSLAM HUKUK AKIMLARI 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ866 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK DEĞERLER 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ868 İSLAM HUKUKUNDA MAKASID DÜŞÜNCESİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ870 İSLAM TİCARET HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 6
UZD2 UZMANLIK ALAN DERSİ (DOKTORA) 4+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 186
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
DTEZ1 DOKTORA TEZİ 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 24
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
DTEZ2 DOKTORA TEZİ 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 24
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler Havuzu