SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Türk Dili Ve Edebiyatı (YL) (Tezli) (Gaziantep Ünv.Ortak)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TDE505 KLASİK OSMANLI TÜRKÇESİ MET.1 3+0+0 Seçmeli 6
TDE506 KLASİIK OSMANLI TÜRKÇESİ METİN.II 3+0+0 Seçmeli 6
TDE509 ANANİM HALK ED.NAZIM 3+0+0 Seçmeli 6
TDE521 TÜRK MİTOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
TDE527 AŞIKLIK GELENEĞİ VE TÜRK SAZ ŞİİRİ 3+0+0 Seçmeli 6
TDE534 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METODLARI 3+0+0 Seçmeli 6
TDE543 TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
TDE553 DİVAN ED.NESİR 3+0+0 Seçmeli 6
TDE555 TENKİTLİ METİN NEŞRİ 3+0+0 Seçmeli 6
TDE557 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ESTETİK ZEMİN 3+0+0 Seçmeli 6
TDE575 HİKAYE VE ROMAN İN.GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 6
TDE577 GENEL EDEBİYAT BİLİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
TDE582 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM METİN ŞERHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TD501 OSMANLI TÜRKÇESİNDE KELİME GRUPLARI 3+0+0 Seçmeli 6
TD505 EDEBİ SANATLAR 3+0+0 Seçmeli 6
TD507 GENEL DİLBİLİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
TD513 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM ŞEKİL VE TÜRLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TD523 GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNİN MESELELERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TD525 DİVAN ŞİİRİNDE SOSYAL HAYAT 3+0+0 Seçmeli 6
TD527 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR 3+0+0 Seçmeli 6
TD529 TÜRK EDEBİYATINDA POETİK METİNLER 3+0+0 Seçmeli 6
TD531 ROMAN DÜŞÜNCESİ VE TÜRK ROMANI 3+0+0 Seçmeli 6
TD537 HALK BİLİMİ ARAŞTIRMA METOTLARI I 3+0+0 Seçmeli 6
TD539 TÜRK HALK EDEBİYATI ANLATIM TÜRLERİ I 3+0+0 Seçmeli 6
TD543 BİÇİM BİLGİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
TD545 ORHUN VE UYGUR TÜRKÇESİ ARAŞTIRMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
TD547 KARLIK GRUBU ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TD549 POPÜLER METİNLER IŞIĞINDA TÜRK ROMANI 3+0+0 Seçmeli 6
TD551 MODERN TÜRK ŞİİRİNDE İMAJ, MİTOLJİ VE SEMBOLLER II 3+0+0 Seçmeli 6
TD555 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Seçmeli 6
TD557 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ARUZ 3+0+0 Seçmeli 6
TD559 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA KASİDE 3+0+0 Seçmeli 6
UZY1 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINDA UZMANLIK ALAN DERSİ 4+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 198
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TDE510 ANONİM HALK EDEBİYATINDA NESİR 3+0+0 Seçmeli 6
TDE522 TÜRK DESTANLARI 3+0+0 Seçmeli 6
TDE538 TÜRKÇENİN SES TARİHİ 4+0+0 Seçmeli 6
TDE540 KARŞILAŞTIRMALI ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇ. II 3+0+0 Seçmeli 6
TDE550 ESKİ TÜRK EDEB. MANZUME METİN ŞERHİ 3+0+0 Seçmeli 6
TDE562 UYGULAMALI HALK BİLİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
TDE576 ŞİİR İNCELEMELERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TDE578 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ 3+0+0 Seçmeli 6
TDE580 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA TİYATRO 3+0+0 Seçmeli 6
TD502 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİNİN GÜNÜMÜZ DİLİNE AKTAR 3+0+0 Seçmeli 6
TD506 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ARAŞTIRMA METODLARI VE METİ 3+0+0 Seçmeli 6
TD508 TÜRKÇE DE DEĞİŞME EVRELERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TD514 KLASİK OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TD524 ESKİ VE YENİ HARFLİ METİNLERDE İMLA MESELELERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TD526 TÜRK EDEBİYATINDA ŞERHLER 3+0+0 Seçmeli 6
TD528 MESNEVİ VE ROMAN İNCELEMELERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TD530 TÜRK EDEBİYATINDA DENEME 3+0+0 Seçmeli 6
TD532 TÜRK HİKAYECİLİĞİNİN TARİHİ SEYRİ 3+0+0 Seçmeli 6
TD534 TÜRKÇENİN TARİHSEL SÖZ DİZİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
TD540 HALK BİLİMİ ARAŞTIRMALARINDA METOD II 3+0+0 Seçmeli 6
TD542 TÜRK HALK EDEBİYATI ANLATIM TÜRLERİ II 3+0+0 Seçmeli 6
TD548 ÇAĞATAY DİLİ VE EDEBİYATI 3+0+0 Seçmeli 6
TD550 KARAHANLI VE HAREZM TÜRKÇESİ METİN. ÜZERİNE İNCE. 3+0+0 Seçmeli 6
TD552 HİKAYE TEORİSİ VE HİKAYE İNCELEME 3+0+0 Seçmeli 6
TD554 MODERN TÜRK ŞİİRİNDE İMAJ MİTOLOJİ VE SEMBOLLER I 3+0+0 Seçmeli 6
TD558 TÜRK DİLİ EDEBİYATINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİĞİ 3+0+0 Seçmeli 6
TD560 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MAZMUNLAR 3+0+0 Seçmeli 6
TD562 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA METİN İNCELEMELERİ 3+0+0 Seçmeli 6
TD564 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MUSAMMATLAR 3+0+0 Seçmeli 6
UZY2 UZMANLIK ALAN DERSİ (YÜKSEK LİSANS) 4+0+0 Seçmeli 6
YLSEM2 SEMİNER (YÜKSEK LİSANS) 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 186
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLPRJ1 YÜKSEK LİSANS PROJESİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 30
YLTEZ1 YÜKSEK LİSANS TEZİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 54
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLPRJ2 YÜKSEK LİSANS PROJE (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 30
YLTEZ2 YÜKSEK LİSANS TEZİ (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 54
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler Havuzu