1.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TDE505 KLASİK OSMANLI TÜRKÇESİ MET.1 3+0Seçmeli 6
TDE506 KLASİIK OSMANLI TÜRKÇESİ METİN.II 3+0Seçmeli 6
TDE509 ANANİM HALK ED.NAZIM 3+0Seçmeli 6
TDE521 TÜRK MİTOLOJİSİ 3+0Seçmeli 6
TDE527 AŞIKLIK GELENEĞİ VE TÜRK SAZ ŞİİRİ 3+0Seçmeli 6
TDE534 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METODLARI 3+0Seçmeli 6
TDE543 TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ 3+0Seçmeli 6
TDE553 DİVAN ED.NESİR 3+0Seçmeli 6
TDE555 TENKİTLİ METİN NEŞRİ 3+0Seçmeli 6
TDE575 HİKAYE VE ROMAN İN.GİRİŞ 3+0Seçmeli 6
TDE582 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM METİN ŞERHİ 3+0Seçmeli 6
TD501 OSMANLI TÜRKÇESİNDE KELİME GRUPLARI 3+0Seçmeli 6
TD505 EDEBİ SANATLAR 3+0Seçmeli 6
TD507 GENEL DİLBİLİMİ 3+0Seçmeli 6
TD513 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM ŞEKİL VE TÜRLERİ 3+0Seçmeli 6
TD523 GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNİN MESELELERİ 3+0Seçmeli 6
TD529 TÜRK EDEBİYATINDA POETİK METİNLER 3+0Seçmeli 6
TD531 ROMAN DÜŞÜNCESİ VE TÜRK ROMANI 3+0Seçmeli 6
TD537 HALK BİLİMİ ARAŞTIRMA METOTLARI I 3+0Seçmeli 6
TD539 TÜRK HALK EDEBİYATI ANLATIM TÜRLERİ I 3+0Seçmeli 6
TD543 BİÇİM BİLGİSİ 3+0Seçmeli 6
TD545 ORHUN VE UYGUR TÜRKÇESİ ARAŞTIRMALARI 3+0Seçmeli 6
TD547 KARLIK GRUBU ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ 3+0Seçmeli 6
TD549 POPÜLER METİNLER IŞIĞINDA TÜRK ROMANI 3+0Seçmeli 6
TD551 MODERN TÜRK ŞİİRİNDE İMAJ, MİTOLJİ VE SEMBOLLER II 3+0Seçmeli 6
UZY1 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINDA UZMANLIK ALAN DERSİ 4+0Seçmeli 6
   Toplam AKTS 156
    
  2.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TDE538 TÜRKÇENİN SES TARİHİ 4+0Seçmeli 6
TDE540 KARŞILAŞTIRMALI ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇ. II 3+0Seçmeli 6
TDE550 ESKİ TÜRK EDEB. MANZUME METİN ŞERHİ 3+0Seçmeli 6
TDE562 UYGULAMALI HALK BİLİMİ 3+0Seçmeli 6
TDE576 ŞİİR İNCELEMELERİ 3+0Seçmeli 6
TDE580 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA TİYATRO 3+0Seçmeli 6
TD502 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİNİN GÜNÜMÜZ DİLİNE AKTAR 3+0Seçmeli 6
TD506 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ARAŞTIRMA METODLARI VE METİ 3+0Seçmeli 6
TD508 TÜRKÇE DE DEĞİŞME EVRELERİ 3+0Seçmeli 6
TD514 KLASİK OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ 3+0Seçmeli 6
TD524 ESKİ VE YENİ HARFLİ METİNLERDE İMLA MESELELERİ 3+0Seçmeli 6
TD530 TÜRK EDEBİYATINDA DENEME 3+0Seçmeli 6
TD532 TÜRK HİKAYECİLİĞİNİN TARİHİ SEYRİ 3+0Seçmeli 6
TD534 TÜRKÇENİN TARİHSEL SÖZ DİZİMİ 3+0Seçmeli 6
TD540 HALK BİLİMİ ARAŞTIRMALARINDA METOD II 3+0Seçmeli 6
TD542 TÜRK HALK EDEBİYATI ANLATIM TÜRLERİ II 3+0Seçmeli 6
TD548 ÇAĞATAY DİLİ VE EDEBİYATI 3+0Seçmeli 6
TD550 KARAHANLI VE HAREZM TÜRKÇESİ METİN. ÜZERİNE İNCE. 3+0Seçmeli 6
TD552 HİKAYE TEORİSİ VE HİKAYE İNCELEME 3+0Seçmeli 6
TD554 MODERN TÜRK ŞİİRİNDE İMAJ MİTOLOJİ VE SEMBOLLER I 3+0Seçmeli 6
UZY2 UZMANLIK ALAN DERSİ (YÜKSEK LİSANS) 4+0Seçmeli 6
YLSEM2 SEMİNER (YÜKSEK LİSANS) 0+0Seçmeli 6
   Toplam AKTS 132
    
  3.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLPRJ1 YÜKSEK LİSANS PROJESİ (GÜZ) 0+0Seçmeli 30
YLTEZ1 YÜKSEK LİSANS TEZİ (GÜZ) 0+0Seçmeli 24
   Toplam AKTS 54
    
  4.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLPRJ2 YÜKSEK LİSANS PROJE (BAHAR) 0+0Seçmeli 30
YLTEZ2 YÜKSEK LİSANS TEZİ (BAHAR) 0+0Seçmeli 24
   Toplam AKTS 54
    
  Seçmeli Dersler Havuzu   
TDE533 TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN GÜNCEL SORUNLARI 3+0Seçmeli 6
TDE539 TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN GÜNCEL SORUNLARI 3+0Seçmeli 6
TDE549 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM METİN ŞERHİ 3+0Seçmeli 6
TDE561 GELENEKLER VE HALK İNANÇLARI 3+0Seçmeli 6
TDE532 HALK ED.MOD.TEORİLER 3+0Seçmeli 6