SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Temel İslam Bilimleri (YL) (Tezsiz) (İ.Ö.)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
Tİ501 KUR?AN İLİMLERİ VE PROBLEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ505 HADİS İLİMLERİ VE HADİS İSTİLAHLARI 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ507 İSLAM HUKUKU METODOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ509 İSLAM BORÇLAR HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ521 KELAM İLMİNİN TEMEL PROBLEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ543 İSLAM DÜŞÜNCE EKOLLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ579 SOSYAL KELAM VE BEŞERİ BİLİMLER 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ601 KLASİK HADİS ŞERHLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ603 MODERN DÖNEM FIKIH ÇALIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ605 İSLAM HUKUKU'NDA KÜLLİ KAİDELER 3+0+0 Seçmeli 6
YLPRJ1 YÜKSEK LİSANS PROJESİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 66
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
Tİ502 KUR'AN VE GÜNÜMÜZ MESELELERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ506 ÇAĞDAŞ HADİS PROBLEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ510 İSLAM AİLE HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ524 KELAMIN ÇAĞDAŞ SORUNLARI 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ542 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ METODOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ580 KELAMDA ADL-İ İLAHİ 3+0+0 Seçmeli 6
Tİ590 İSLAM MUHAKEME HUKUKU 3+0+0 Seçmeli 6
YLPRJ2 YÜKSEK LİSANS PROJE (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 48