SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İslam Tarihi Ve Sanatları (Tezli) (YL)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
İTS501 SANAT TARİHİ METODOLOJİSİ I 3+0+0 Seçmeli 6
İTS505 ANADOLU ÖNCESİ TÜRK-İSLAM SANATI 3+0+0 Seçmeli 6
İTS507 ANADOLU SELÇUKLU SANATI 3+0+0 Seçmeli 6
İTS509 İSLAM TARİHİ METODOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
İTS511 İSLAM TARİHİ KAYNAKLARI-I 3+0+0 Seçmeli 6
İTS513 SİYER 3+0+0 Seçmeli 6
İTS515 TÜRK-İSLAM EDEBİYATI TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
İTS517 OSMANLI TÜRKÇESİ 3+0+0 Seçmeli 6
İTS519 ENDÜLÜS EMEVİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İTS523 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE METODLARI 3+0+0 Seçmeli 6
İTS525 SİYER VE İLİMLER -I 3+0+0 Seçmeli 6
İTS527 İSLAM ÖNCESİ ARAP TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
İTS529 ORYANTALİST SİYER METİNLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
UZY1 İSLAM TARİHİ VE SANATLARI UZMANLIK ALAN DERSİ 4+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 84
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
İTS502 SANAT TARİHİ METODOLOJİSİ II 3+0+0 Seçmeli 6
İTS506 OSMANLI SANATI 3+0+0 Seçmeli 6
İTS510 İSLAM TARİHİ KAYNAKLARI II 3+0+0 Seçmeli 6
İTS512 İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
İTS514 KLASİK DÖNEM İSLAM TARİHİ METİNLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İTS520 ÇAĞDAŞ İSLAM TARİHİ METİNLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İTS521 ERKEN DÖNEM İSLAM TOPLUMU 3+0+0 Seçmeli 6
İTS522 EMEVİLER 3+0+0 Seçmeli 6
İTS524 OSMANLI TÜRKÇESİ EDEBİ METİNLER 3+0+0 Seçmeli 6
İTS526 TÜRK İSLAM EDEBİYATINDA DİNİ KONULAR VE NAZIM ŞEK. 3+0+0 Seçmeli 6
İTS530 SİYER VE İLİMLER II 3+0+0 Seçmeli 6
İTS532 ÇAĞDAŞ SİYER YAZICILIĞI 3+0+0 Seçmeli 6
İTS534 KUR'AN-SİYER İLİŞKİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
UZY2 UZMANLIK ALAN DERSİ (YÜKSEK LİSANS) 4+0+0 Seçmeli 6
YLSEM2 SEMİNER (YÜKSEK LİSANS) 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 90
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLTEZ1 YÜKSEK LİSANS TEZİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 24
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLTEZ2 YÜKSEK LİSANS TEZİ (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 24