SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İşletme (YL) (Tezsiz) (Uzaktan Öğretim)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
İŞ507 YÖNETİM DÜNYASINDA YENİ TEKNİKLER 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ517 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ527 İLERİ İŞLETME FİNANSMANI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ529 ÜRETİM VE FAALİYET YÖNETİMİ I 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ563 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ611 TEK DÜZEN HESAP PLANI VE UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ661 PERAKENDECİLİK 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ663 İŞLETMELERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE SORUNLAR 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ665 MUHASEBE UYGULAMALARI VE VERGİ MEVZUATI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ669 TAM ZAMANINDA ÜRETİM 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ675 İŞLETMELERDE İLETİŞİM 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ687 ULUSLARARASI FİNANS 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ707 İŞLETMELERDE BİLGİ PAYLAŞIMI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ711 İŞLETMELERDE YÖNETİM MUHASEBESİ I 3+0+0 Seçmeli 6
YLPRJ1 YÜKSEK LİSANS PROJESİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 90
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
İŞ518 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE İSO 9000 UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ526 FİNANSAL PİYASALAR 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ530 İLERİ FİNANSAL POLİTİKA 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ532 ÜRETİM VE FAALİYET YÖNETİMİ II 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ562 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ610 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ664 ULUSLARARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ666 GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ'LER İÇİN YENİ PARADİGMALAR 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ668 İLERİ DÜZEY FİNANSAL MUHASEBE 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ670 İŞLETMELERDE KRİZ VE SÜREKLİLİK YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ676 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ688 YALIN ÜRETİM 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ710 YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞ716 İŞLETMELERDE SPSS UYGULAMALI ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLER 3+0+0 Seçmeli 6
YLPRJ2 YÜKSEK LİSANS PROJE (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 90
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
İŞUYZ503 STRATEJİK YÖNETİM VE GİRİŞİMCİLİK 3+0+0 Seçmeli 6
İŞUYZ505 İŞLETMELERDE İNTERNET VE E-TİCARET YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞUYZ508 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARINDA GÜNCEL KONULAR 3+0+0 Seçmeli 6
İŞUYZ515 ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİM 3+0+0 Seçmeli 6
İŞUYZ519 GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞUYZ520 PERAKENDE PAZARLAMA YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ503 STRATEJİK YÖNETİM VE GİRİŞİMCİLİK 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ505 İŞLETMELERDE İNTERNET VE E-TİCARET YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ508 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARINDA GÜNCEL KONULAR 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ510 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ511 KRİZ YÖNETİMİ 1+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ513 TEKDÜZEN HESAP PLANI VE UYGULAMASI 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ515 ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİM 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ518 İLERİ FİNANSAL YÖNETİM-I 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ519 GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ520 PERAKENDE PAZARLAMA YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ521 İŞLETMELERDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ525 ULUSLARARASI FİNANSAL İŞLETMELER 3+0+0 Seçmeli 6
İŞYZ528 İŞLETMELERDE STRATEJİK İŞBİRLİKLERİ VE BİLGİ TRANSFERİ 3+0+0 Seçmeli 6
YLPRJ3 YÜKSEK LİSANS PROJESİ (YAZ) 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 120