1.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
KY525 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0Zorunlu 6
KY545 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0Zorunlu 6
KY509 YÖNETİMİN FONKSİYONLARI 3+0Seçmeli 6
KY511 ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 3+0Seçmeli 6
KY521 KENTSEL EKONOMİK VE MEKANSAL YAPI 3+0Seçmeli 6
KY523 ÇEVRE EKONOMİSİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 3+0Seçmeli 6
KY527 KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER 3+0Seçmeli 6
KY541 TOPLUMSAL HAREKETLER 3+0Seçmeli 6
KY547 SİYASAL TEORİ 3+0Seçmeli 6
   Toplam AKTS 54
    
  2.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
KY508 TÜRK KAMU YÖNETİM SİSTEMİNİN SORUNLARI 3+0Seçmeli 6
KY510 ÖRGÜT TEORİSİ 3+0Seçmeli 6
KY520 TÜRKİYE VE DÜNYA'DA ÇEVRE HAREKETLERİ 3+0Seçmeli 6
KY522 BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN DİZAYNI VE DATA ANALİZİ 3+0Seçmeli 6
KY526 PERSONEL YÖNETİMİNDE GÜNCEL SORUNLAR 3+0Seçmeli 6
KY532 YÖNETİM TARİHSEL GELİŞİMİ 3+0Seçmeli 6
KY544 POLİTİK EKOLOJİ 3+0Seçmeli 6
KY546 SİYASET SOSYOLOJİSİNDE TEMEL SORUNLAR VE YENİ YAKLŞIMLAR 3+0Seçmeli 6
   Toplam AKTS 48
    
  3.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
KYYZ503 KENTSEL POLİTİKA ANALİZİ VE YÖNETİMİ 3+0Seçmeli 6
KYYZ504 SOSYOEKOMİNİK MEKANSAL ÖRGÜTLENME 3+0Seçmeli 6
KYYZ505 ÇEVRE VE KALKINMA 3+0Seçmeli 6
KYYZ507 KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM STRATEJİLERİ 3+0Seçmeli 6
KYYZ508 YÖNETİM SÜRECİ 3+0Seçmeli 6
KYYZ509 AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKE KAMU YÖNETİMLERİ 3+0Seçmeli 6
KYYZ510 HALKLA İLİŞKİLER VE KAMU YÖNETİMİ 3+0Seçmeli 6
KYYZ512 KÜRESEL İKLİM SİYASETİ 3+0Seçmeli 6
KYYZ514 TÜRKİYE'DE SİYASAL DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ 3+0Seçmeli 6
KYYZ515 DEMOKRASİ TEORİLERİ 3+0Seçmeli 6
YLPRJ1 YÜKSEK LİSANS PROJESİ (GÜZ) 0+0Seçmeli 30
   Toplam AKTS 90
    
  4.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLPRJ2 YÜKSEK LİSANS PROJE (BAHAR) 0+0Seçmeli 30
   Toplam AKTS 30
    
  5.Yarıyıl Ders Planı   
Ders Kodu Ders Adı T+UZorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLPRJ3 YÜKSEK LİSANS PROJESİ (YAZ) 3+0Seçmeli 30
   Toplam AKTS 30