SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Eğitim Programları Ve Öğretimi (YL) (Tezli)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
CO527 ARAZİ KULLANIM PLANMALAMASININ COĞRAFİ ESASLARI 3+0+0 Seçmeli 6
EB505 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE SORUNLARI 3+0+0 Seçmeli 6
EB507 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB515 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0+0 Seçmeli 6
EB517 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 4+2+0 Seçmeli 6
EB519 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB521 EĞİTİMDE KALİTE ARAYIŞLARI 3+0+0 Seçmeli 6
EB525 EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRMEDE ÇAĞDAŞ FELSEFELER 3+0+0 Seçmeli 6
EB527 ÖĞRETME VE ÖĞRENME KURAMLARI 3+0+0 Seçmeli 6
EB529 SINIF YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA 3+0+0 Seçmeli 6
EB531 ÖĞRENME STİLLERİ VE BİLİŞSEL STİLLER 3+0+0 Seçmeli 6
EB533 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞ. 3+0+0 Seçmeli 6
EB535 TOPLUM FELSEFESİ 3+2+0 Seçmeli 6
EB537 DÜŞÜNCE TARİHİ 3+2+0 Seçmeli 6
EB539 EĞİTİM EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB541 EĞİTİM PLANLAMASI 3+0+0 Seçmeli 6
EB547 CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMLARI 3+0+0 Seçmeli 6
EB549 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME 3+0+0 Seçmeli 6
EB551 ÖĞRENME STİLLERİ VE BİLİŞSEL STİLLER 3+0+0 Seçmeli 6
EB557 EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA 3+0+0 Seçmeli 6
EB559 LİDERLİK 3+0+0 Seçmeli 6
EB561 EĞİTİMDE DENETİM VE DEĞERLENDİRME 3+0+0 Seçmeli 6
EB565 Yükseköğretim Sistemi ve Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
EB567 EĞİTİM DENETİMİNE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 6
EB569 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 0+0+0 Seçmeli 6
EB571 EĞİTİM ÖLÇEK GELİŞTİRME TEKNİKLERİ 0+0+0 Seçmeli 6
EB575 EĞİTİM YÖNETİMİNE GİRİŞ 0+0+0 Seçmeli 6
EB577 EĞİTİM SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ 0+0+0 Seçmeli 6
EB579 EĞİTİMDE ETİK DEĞERLER 3+0+0 Seçmeli 6
EB585 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE GÜNCEL SORUNLAR 3+0+0 Seçmeli 6
EB587 EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMDE GÜNCEL SORUNLAR 3+0+0 Seçmeli 6
EB589 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YENİ YÖNELİMLER 3+0+0 Seçmeli 6
EB597 EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB599 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK 3+0+0 Seçmeli 6
EB605 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE YETİŞKİN EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME 3+0+0 Seçmeli 6
UZY1 EĞİTİM BİLİMLERİ (UZMANLIK ALAN DERSİ) 4+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 216
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EB598 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 6
EB506 EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB508 ÇAĞDAŞ VE DEMOKRATİK EĞİTİM 3+0+0 Seçmeli 6
EB514 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0+0 Seçmeli 6
EB518 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3+0+0 Seçmeli 6
EB522 İSTATİSTİK 3+0+0 Seçmeli 6
EB526 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
EB528 DÜŞÜNME EĞİTİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB530 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB532 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3+0+0 Seçmeli 6
EB534 EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB536 LİDERLİK 3+0+0 Seçmeli 6
EB538 DEĞİŞİME YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB546 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB548 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB550 EĞİTİMDE DENETİM VE DEĞERLENDİRME 3+0+0 Seçmeli 6
EB552 EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA 3+0+0 Seçmeli 6
EB554 SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB556 YÖNETİM FELSEFESİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB558 PROGRAM GELİŞTİRME ARAŞTIRMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
EB560 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME (TÜRKİYE VE DÜNYADA) 3+0+0 Seçmeli 6
EB562 EĞİTİM PLANLAMASI VE EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB564 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB568 SINIF YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA 3+0+0 Seçmeli 6
EB584 PROGRAM DEĞERLENDİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB586 PROGRAM DEĞERLENDİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
EB600 PROGRAM OKURYAZARLIĞI 3+0+0 Seçmeli 6
UZY2 UZMANLIK ALAN DERSİ 4+0+0 Seçmeli 6
YLSEM2 SEMİNER (YÜKSEK LİSANS) 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 174
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLTEZ1 YÜKSEK LİSANS TEZİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 24
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLTEZ2 YÜKSEK LİSANS TEZİ (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 24