SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İktisat (DR)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
DYTL1 DOKTORA YETERLİLİK 0+0+0 Seçmeli 24
IK815 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE İSTİKRAR PROGRAMLARI 0+0+0 Seçmeli 6
İK801 TÜRKİYENİN İKTİSADİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK802 İKTİSAT FELSEFESİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK803 BÖLGESEL GELİŞME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 3+0+0 Seçmeli 6
İK807 İLERİ MİKRO İKTİSADFİ ANALİZ 3+0+0 Seçmeli 6
İK809 ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK811 ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKALARI 3+0+0 Seçmeli 6
İK815 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE İSTİKRAR POLİTİKALARI 3+0+0 Seçmeli 6
İK817 ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLA 3+0+0 Seçmeli 6
İK821 ULUSLARARASI MAKRO EKONOMİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK823 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ I 3+0+0 Seçmeli 6
İK825 İKTİSAT OKULLAR 3+0+0 Seçmeli 6
İK827 SOSYAL BILIMLERDE ARAŞTIRMA TEKNIKLERI I 3+0+0 Seçmeli 6
İK829 KAPİTALİZMİN PİYASA TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK831 TÜRKİYE EKONOMİ POLİTİKALARININ ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 6
UZD1 İKTİSAT UZMANLIK ALAN DERSİ (DOKTORA) 4+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 120
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
DSEM2 SEMİNER (YÜKSEK LİSANS) 0+0+0 Seçmeli 6
DYTL2 DOKTORA YETERLİLİK 0+0+0 Seçmeli 24
İK806 TÜRKİYE-AB SEKTÖREL POLİTİKALAR 3+0+0 Seçmeli 6
İK808 KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK SORUNLAR 3+0+0 Seçmeli 6
İK810 ULUSLARARASI MALİ PİYASALAR VE KURUMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
İK818 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN ANALİZLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK822 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KALKINMA SOR. VE POLT.. 3+0+0 Seçmeli 6
İK824 İLERİ MAKRO EKONOMİK ANALİZ 3+0+0 Seçmeli 6
İK826 KÜRESEL FİNANSAL KRİZLER VE DÜNYA EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK828 BÖLGESEL KALKINMA TEORİLERİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK830 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II 3+0+0 Seçmeli 6
İK832 DÜNYA İKTİSAT TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 6
İK834 SOSYAL POLİTİKA VE POLİTİK EKONOMİ 3+0+0 Seçmeli 6
UZD2 UZMANLIK ALAN DERSİ (DOKTORA) 4+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 102
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
DTEZ1 DOKTORA TEZİ 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 24
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
DTEZ2 DOKTORA TEZİ 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 24