SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Uluslararası İlişkiler(YL) (Tezli) (Erciyes Ünv. Ortak)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
SUİ501 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Zorunlu 6
SUİ503 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 6
SUİ505 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ VE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 6
SUİ507 ULUSLARARASI GÜVENLİK TEORİLERİ VE ÇALIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 6
SUİ509 RUS DIŞ POLİTİKASI VE SİYASETİ 3+0+0 Seçmeli 6
SUİ511 ÇAĞDAŞ SİYASİ TARİH ve KÜRESEL POLİTİKALAR 3+0+0 Seçmeli 6
SUİ513 ÇAĞDAŞ SİYASİ TARİH VE KÜRESEL POLİTİKALAR 3+0+0 Seçmeli 6
UZY1 SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (UZMANLIK ALAN DERSİ) 4+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 48
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
SUİ502 ULUSLARARASIİLİŞKİLERİN EKONOMİ POLİTİĞİ 3+0+0 Seçmeli 6
SUİ504 ÇAĞDAŞ SİYASİ TARİHİTARİH VE KÜRESEL POLİTİKALAR 3+0+0 Seçmeli 6
SUİ506 SİYASİ COĞRAFYA 3+0+0 Seçmeli 6
SUİ508 TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜNCEL KONULAR 3+0+0 Seçmeli 6
SUİ510 AVRUPA BÜTÜNLEŞME SÜRECİ 3+0+0 Seçmeli 6
SUİ512 KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER VE SİYASAL SİSTEMLERİN SORUNLARIKARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER VE SİYASAL SİSTEMLERİN SORUNLARI 3+0+0 Seçmeli 6
SUİ514 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLERDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 3+0+0 Seçmeli 6
SUİ516 TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜNCEL KONULAR 3+0+0 Seçmeli 6
UZY2 UZMANLIK ALAN DERSİ (YÜKSEK LİSANS) 4+0+0 Seçmeli 6
YLSEM2 SEMİNER (YÜKSEK LİSANS) 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 60
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLTEZ1 YÜKSEK LİSANS TEZİ (GÜZ) 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 24
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YLTEZ2 YÜKSEK LİSANS TEZİ (BAHAR) 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 24