SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / Tıbbi Mikrobiyoloji (YL) (Tezli)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TM515 TEMEL İMMUNOLOJİ 1+0+0 Zorunlu 2
TM519 TIBBİ PARAZİTOLOJİ 1+0+0 Zorunlu 2
TM521 TIBBİ BAKTERİYOLOJİ 1+0+0 Zorunlu 2
TM529 GENEL MIKOLOJI 1+0+0 Zorunlu 2
TM533 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 2+0+0 Zorunlu 4
SEM1 SEMİNER 0+0+0 Seçmeli 6
TM517 GENEL MİKROBİYOLOJİ 2+0+0 Seçmeli 4
TM523 ÖZEL BAKTERİYOLOJİ 2+0+0 Seçmeli 4
TM525 ÖZEL PARAZİTOLOJİ VE TIBBİ ENTOMOLOJİ 2+0+0 Seçmeli 4
TM527 BESİYERLERİ 2+0+0 Seçmeli 4
TM531 İMMÜNOLOJIK TANI YÖNTEMLERI 2+0+0 Seçmeli 4
UZY1 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ 0+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 44
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TM528 TIBBİ MİKOLOJİ 1+0+0 Zorunlu 2
TM530 TANISAL VE PRATİK MİKROBİYOLOJİ 1+0+0 Zorunlu 2
TM532 TIBBİ VİROLOJİ 2+0+0 Zorunlu 4
TM544 KLINIK İMMÜNOLOJI 1+0+0 Zorunlu 2
UZY2 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ 0+0+0 Zorunlu 6
TM510 ÖZEL İMMÜNOLOJİ 2+0+0 Seçmeli 4
TM534 ÖZEL MİKOLOJİ 2+0+0 Seçmeli 4
TM536 BAKTERİ GENETİĞİ 2+0+0 Seçmeli 4
TM538 STERİLİZASYON TEKNİKLERİ 2+0+0 Seçmeli 4
TM540 BAKTERİYEL PATOGENEZİN MOLEKÜLER YÖNÜ 2+0+0 Seçmeli 4
TM542 ÖZEL VİROLOJİ 2+0+0 Seçmeli 4
YTEZ II YÜKSEK LİSANS TEZİ II 0+0+0 Seçmeli 30
Toplam AKTS 70
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YTEZ I YÜKSEK LİSANS TEZİ I 0+0+0 Seçmeli 30
Toplam AKTS 30