SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / Hastane Enfeksiyonları Hemşireliği (YL) (Tezli) (Disiplinlerarası)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HEH523 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 2+0+0 Zorunlu 4
HEH501 HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KONTROL YÖNTEMLERİ I 3+2+0 Seçmeli 6
HEH503 MESLEKİ SAĞLIK RİSKLERİ VE KONTROL YÖNTEMLERİ 2+2+0 Seçmeli 6
HEH505 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ I 3+2+0 Seçmeli 6
HEH507 BULAŞICI HASTALIKLAR 2+2+0 Seçmeli 6
HEH509 EPİDEMİYOLOJİ 2+0+0 Seçmeli 4
HEH511 SAĞLIK ARAŞTIRMALARI VE SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ 2+0+0 Seçmeli 4
HEH513 ENFEKSİYON HEMŞİRELİĞİ 3+0+0 Seçmeli 6
HEH515 KLİNİK VİROLOJİ 2+0+0 Seçmeli 4
HEH517 KLİNİK MİKOLOJİ 2+0+0 Seçmeli 4
HEH519 İMMÜN YETMEZLİK 2+0+0 Seçmeli 4
HEH521 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 4
SEM1 SEMİNER 0+0+0 Seçmeli 6
UZY1 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ 4+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 70
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HEH502 HASTANE ENFEKSIYONLARI VE KONTROL YÖNTEMLERI II 3+2+0 Seçmeli 6
HEH504 BIYOISTATATISTIK 2+0+0 Seçmeli 4
HEH506 KLINIK MIKROBIYOLOJI II 3+2+0 Seçmeli 6
HEH508 HASTANE ENFEKSIYONLARI VE TIBBI ATIK YÖNETIMI 2+0+0 Seçmeli 4
HEH514 YOĞUN BAKIM HEMŞIRELIĞINDE ENFEKSIYON KONTROL YÖNT 2+0+0 Seçmeli 4
SEM2 SEMİNER 0+0+0 Seçmeli 6
UZY2 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ 4+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 36
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YTEZ I YÜKSEK LİSANS TEZİ I 0+0+0 Seçmeli 30
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YTEZ II YÜKSEK LİSANS TEZİ II 0+0+0 Seçmeli 30
Toplam AKTS 30