1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BKY1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 3
BKY1003 TOPLUM BİLİM 2+0+0 Zorunlu 3
BKY1005 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 2+0+0 Zorunlu 3
BKY1007 YÖNETİM BİLİMİ 3+0+0 Zorunlu 5
BKY1009 MATEMATİK 2+0+0 Zorunlu 3
BOZ101 TÜRK DİLİ -I- 2+0+0 Zorunlu 2
BOZ121 İNGİLİZCE -I- 2+0+0 Zorunlu 3
BEF107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (SEÇ.) 3+0+0 Seçmeli 2
BKY1011 ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
BKY1013 İNSANLIK TARİHİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
BKY1015 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
BKY1017 KAMU YÖNETİMİNDE YAZIŞMA TEKNİKLERİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
BOZ141 BEDEN EĞİTİMİ -I- 2+0+0 Seçmeli 2
BOZ143 MÜZİK -I- 2+0+0 Seçmeli 2
BOZ145 RESİM -I- 2+0+0 Seçmeli 2
BOZ147 TİYATROYA GİRİŞ -I- 2+0+0 Seçmeli 2
BOZ149 TÜRK HALK BİL.VE HALK OYUNLARI-I- 2+0+0 Seçmeli 2
BOZ151 FOTOĞRAFİ -I- 2+0+0 Seçmeli 2
BSS101 BİLİM FELSEFESİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
BSS103 GİRİŞİMCİLİK VE STRATEJİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
BSS105 DİKSİYON (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
BSS113 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 52
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BKY1004 MİKRO İKTİSAT 2+0+0 Zorunlu 3
BKY1006 HALKLA İLİŞKİLER 2+0+0 Zorunlu 4
BKY1008 KAMU YÖNETİMİ 3+0+0 Zorunlu 5
BKY1022 TÜRK ANAYASA HUKUKU 2+0+0 Zorunlu 5
BOZ102 TÜRK DİLİ -II- 2+0+0 Zorunlu 2
BOZ122 İNGİLİZCE -II- 2+0+0 Zorunlu 3
BEF110 ENFORMATİK VE BİLGİSAYAR PROGRAMLARI (SEÇ.) 3+0+0 Seçmeli 2
BKY1010 KAMU YÖNETİMİ VE ETİK (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
BKY1012 SOSYAL PSİKOLOJİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
BKY1014 BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
BKY1016 PROTOKOL YÖNETİMİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
BKY1024 SİYASET BİLİMİ: TEMEL KAVRAMLAR (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
BOZ142 BEDEN EĞİTİMİ -II- 2+0+0 Seçmeli 2
BOZ144 MÜZİK -II- 2+0+0 Seçmeli 2
BOZ146 RESİM -II- 2+0+0 Seçmeli 2
BOZ148 UYGULAMALI TİYATRO -II- 2+0+0 Seçmeli 2
BOZ150 TÜRK HALK BİL.VE HALK OYUNLARI -II- 2+0+0 Seçmeli 2
BOZ152 FOTOĞRAFİ -II- 2+0+0 Seçmeli 2
BSS102 GİRİŞİMCİLİK VE STRATEJİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
BSS106 İŞARET DİLİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
BSS108 HALKLA İLİŞKİLER (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
BSS112 TRAFİK GÜVENLİĞİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
BSS116 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 56
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BKY2001 GENEL MUHASEBE 3+0+0 Zorunlu 4
BKY2003 İDARE HUKUKU 3+0+0 Zorunlu 4
BKY2005 TEMEL İSTATİSTİK 2+0+0 Zorunlu 3
BKY2007 MEDENİ HUKUK 2+0+0 Zorunlu 3
BKY2009 MAKRO İKTİSAT 2+0+0 Zorunlu 3
BOZ221 İNGİLİZCE -III- 2+0+0 Zorunlu 3
BOZ223 ATATÜRK İLK.VE İNKILAP TARİHİ -I- 2+0+0 Zorunlu 2
BKY2011 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 4
BKY2013 TÜRK SİYASAL HAYATINDA GÜNCEL SORUNLAR (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 4
BKY2015 ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 4
BKY2017 SİVİL TOPLUM (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 4
BKY2019 KLASİK DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 42
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BKY2002 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 3+0+0 Zorunlu 4
BKY2004 TİCARET HUKUKU 2+0+0 Zorunlu 4
BKY2006 TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI 2+0+0 Zorunlu 5
BKY2008 KAMU MALİYESİ 3+0+0 Zorunlu 4
BOZ222 İNGİLİZCE -IV- 2+0+0 Zorunlu 3
BOZ224 ATATÜRK İLK.VE İNKILAP TARİHİ -II- 2+0+0 Zorunlu 2
BKY2010 ENVANTER BİLANÇO (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 4
BKY2012 İDARİ YARGILAMA HUKUKU (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 4
BKY2014 KENT SOSYOLOJİSİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 4
BKY2016 PARA BANKA (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 38
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BKY3001 YEREL YÖNETİMLER 3+0+0 Zorunlu 5
BKY3003 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 2+0+0 Zorunlu 3
BKY3005 CEZA HUKUKU 2+0+0 Zorunlu 4
BKY3007 TÜRK SİYASAL HAYATI 2+0+0 Zorunlu 3
BKY3009 KENTLEŞME SORUNLARI VE POLİTİKASI 3+0+0 Zorunlu 6
BKY3011 KAMU EKONOMİSİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3
BKY3013 ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE AKIMLARI (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3
BKY3015 BÜTÇE (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3
BKY3017 MALİYE POLİTİKASI (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3
BKY3019 AB'NİN KENTLEŞME POLİTİKASI (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3
BKY3021 İSLAM YÖNETİM HUKUKU (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3
BKY391 MESLEKİ İNGİLİZCE I (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 42
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BKY3002 TÜRK VERGİ SİSTEMİ VE VERGİ HUKUKU 3+0+0 Zorunlu 5
BKY3004 BORÇLAR HUKUKU 2+0+0 Zorunlu 3
BKY3006 YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ 2+0+0 Zorunlu 4
BKY3008 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 4
BKY3010 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Zorunlu 5
BKY3012 CEZA YARGILAMA HUKUKU (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3
BKY3014 İCRA VE İFLAS HUKUKU (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3
BKY3016 MUHASEBE UYGULAMALARI (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3
BKY3018 DEVLETLER HUKUKU (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3
BKY3020 YEREL KALKINMA (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3
BKY3022 TÜRK SİYASAL HAYATI: YAKIN DÖNEM (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3
BKY3024 İSLAM TİCARET HUKUKU (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3
BKY392 MESLEKİ İNGİLİZCE II (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 45
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BKY4001 BİTİRME TEZİ VE SEMİNERİ I 0+2+0 Zorunlu 3
BKY4003 KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR I 3+0+0 Zorunlu 4
BKY4005 TÜRKİYE EKONOMİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
BKY4007 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2+0+0 Zorunlu 3
BKY4009 ÇEVRE SORUNLARI 2+0+0 Zorunlu 4
BKY4011 İNSAN HAKLARI 2+0+0 Zorunlu 3
BKY4013 KENT VE BÖLGE PLANLAMA 3+0+0 Zorunlu 4
BKY4015 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3
BKY4017 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3
BKY4019 ÇEVRE EKONOMİSİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3
BKY491 MESLEKİ İNGİLİZCE III (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 36
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BKY4002 BİTİRME TEZİ VE SEMİNERİ II 0+2+0 Zorunlu 3
BKY4004 KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR II 3+0+0 Zorunlu 4
BKY4006 TÜRK DIŞ POLİTİKASI 2+0+0 Zorunlu 3
BKY4008 AB SİYASAL YAPISI 2+0+0 Zorunlu 4
BKY4010 ÇEVRE HUKUKU 2+0+0 Zorunlu 5
BKY4012 SİYASET SOSYOLOJİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
BKY4014 AB VE KAMU YÖNETİMİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 4
BKY4016 AB VE TÜRKİYE'DE ÇEVRE POLİTİKASI (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 4
BKY4018 KENT EKONOMİSİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 4
BKY492 MESLEKİ İNGİLİZCE IV (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 38